Celkový obrat SASu dosáhl v uplynulém roce 3,09 mld. dolarů a nárůst tržeb tak společnost zaznamenala 39. rok v řadě.

Hlavním důvodem rostoucích zisků je podle analytiků masivní přechod společností na cloudová řešení a tím i zvyšující se poptávka po analýze dat v rámci cloudu a efektivní vizualizaci dat. Dalším z hybatelů prodejů byla řešení pro platformu Hadoop. V obou zmíněných kategoriích patří SAS mezi přední dovatele.

V České republice se SASu dařilo lépe než v celosvětovém měřítku. „V uplynulém roce jsme zdvojnásobili prodeje nových licencí, což vedlo k celkovému růstu tržeb o 14 %. Shodné číslo, tedy nárůst o 14 % oproti předchozímu roku, jsme zaznamenali jak u tržeb za software, tak za nabízené služby. SAS si udržuje vedoucí pozici v prodeji Customer Intelligence, Advance Analytics a řešení pro oblast Fraud. Podařilo se navíc vstoupit i na trh utilitních společností a cloudových řešení. Nemalou zásluhu na růstu má i dvojnásobný počet prodaných SAS Visual Analytics,“ tvrdí Zdeněk Honek, generální ředitel společnosti SAS Institute ČR.

V rámci portfolia společnosti nejvýrazněji vzrostl zájem o službu SAS Cloud Analytics, díky které získávají klienti vzdálený přístup k analytickým řešením. Přes 400 nových zákazníků v 70 zemích světa znamenalo meziroční nárůst o 24 %. Celkově si SAS vybralo během uplynulého roku přes 2000 nových klientů. V rámci České republiky získal SAS v minulém roce 14 nových zákazníků a 6 nových partnerů.

Kromě produktů souvisejících s cloudovým řešením projevovaly společnosti rostoucí zájem také o SAS Visual Analytics, tedy nástroje, který umožňuje rozsáhlé zpracování datových analýz technologií in-memory a návazné pohodlné vytváření přehledných reportů. Zisky z produktu uvedeného na trh před dvěma lety vzrostly o 12 % a v současnosti je na celém světě licencován u více než 3400 společností. Příčinou tohoto nárůstu je i možnost analýzy dat z nejrůznějších zdrojů, včetně stále populárnější platformy Hadoop.

V roce 2014 společnost SAS reinvestovala do výzkumu a vývoje 23 % svých celosvětových tržeb, což je o 7 % více, než jaká je průměrná hodnota v odvětví. Velká část z těchto investic

SAS vévodí žebříčkům předních konzultačních společností

Podle analýz předních konzultačních společností zůstává SAS lídrem na trhu s řešeními pro analýzu dat. V žebříčku IDC je na čele dodavatelů softwaru pro pokročilou a prediktivní analýzu trhu, na kterém mu patří 35,4% podíl. Podle agentury Forrester zaujímá vedoucí místo jako dodavatel agilních platforem pro business intelligence.