Kofola patří se sedmi výrobními závody v pěti zemích k předním výrobcům nealkoholických nápojů v Evropě. Podpora provozních aktivit společnosti je vzhledem k jejich rozsahu i rychlému rozvoji firmy náročná na IT prostředky. Jen vlastní IT oddělení spravuje rozsáhlou IT infrastrukturu čítající přes sto nezávislých počítačových sítí a dvě datová centra.

„V dynamicky se vyvíjejícím prostředí jsou efektivní správa počítačové sítě a rychlé řešení problémů naprosto klíčové pro udržení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků společnosti. Distribuované FlowMon řešení poskytuje pro každodenní správu infrastruktury významný přínos, a to jak právě v efektivnějším řešení problémů, tak v proaktivních činnostech týkajících se ladění, plánování a redesignu ICT,“ hodnotí Milan Zmarzlák, Head of ICT společnosti Kofola.

Řešení FlowMon, které vyvíjí česká společnost Invea-Tech, nejlépe vyhovělo požadavkům Kofoly na zkvalitnění monitoringu datové komunikace, efektivnější správu a dohled nad sítí. „Díky FlowMonu získala Kofola nástroj, jak těchto cílů dosáhnout. FlowMon významně rozšíří možnosti Kofoly v oblasti analýzy provozu v síti a v důsledku sníží čas i náklady nutné na odstraňování bezpečnostních a konfiguračních problémů,“ říká Zbyszek Lugsch, Solution and Business Development Director ze společnosti Dimension Data, která projekt realizovala.

Vedle síťových sond a centrálního kolektoru pro sběr a zpracování NetFlow statistik byl součástí implementace také specializovaný modul pro analýzu chování v síti (Network Behavior Analysis) – FlowMon ADS. Ten reprezentuje v kombinaci s technologií monitorování IP toků moderní způsob ochrany počítačových sítí postavený na detekci anomálií a nežádoucího chování.

Invea-Tech je podle analytické agentury Gartner jedinou evropskou společností, která takovou technologii vyvíjí a dodává. Podniky jsou dnes na jedné straně čím dál více závislé na IT, kdy je každý výpadek důležitých systémů může stát velké peníze, dobrou pověst nebo vést k nespokojenosti zaměstnanců. Na druhé straně musí řídit stále komplexnější IT infrastrukturu s tím, jak nasazují prvky softwarově definovaných sítí, virtualizaci, nové aplikace a služby.

„Řešení problémů je v tomto heterogenním prostředí čím dál složitější. Technologie monitorování datových toků umožňuje v kombinaci s behaviorální analýzou odhalovat provozní problémy, významně posílit bezpečnost sítě, a tím výše zmíněná rizika minimalizovat,“ dodává Petr Špringl, obchodní ředitel společnosti Invea-Tech pro Českou republiku.