Red Hat pověřil analytickou společnost Vanson Bourne provedením dvou samostatných průzkumů. Na první z nich, který zjišťoval názory dvou stovek IT odborníků s rozhodovacími pravomocemi v říjnu 2015, navázal průzkum z ledna 2016 mezi 200 pracovníky, kteří o investicích rozhodují v rámci klíčových oddělení. Oba průzkumy proběhly napříč soukromými firmami ze Spojených států a západní Evropy.

Výsledky odhalily, že jednání osob s rozhodovacími pravomocemi v klíčových odděleních a jejich IT kolegů je v případě investic do mobility ve vzájemném souladu z mnoha pohledů – ať již jde o mobilní strategii, růst investic nebo měření úspěšnosti.

„Mezi manažery klíčových a IT oddělení existuje vzájemná shoda o brzkém zvýšení vlivu byznysu na rozvoj mobilních aplikací. Zvyšování vlivu manažerů z klíčových oddělení na rozvoj mobility je pravděpodobnější u organizací, které již zavedly jednotnou strategii pro oblast mobilních aplikací,“ říká Cathal McGloin, viceprezident, Mobilní platformy, Red Hat.

 

Hlavní zjištění průzkumu:

  • Současný přístup k rozvoji mobility je dle 38 % respondentů v jejich organizacích záležitostí naplňování IT požadavků, zatímco business požadavky považuje v tomto přístupu za primární jen 24 % účastníků průzkumu. Nicméně 36 % respondentů předpokládá během následujících dvou let přeorientování tohoto přístupu právě na potřeby podnikání.
  • V souvislosti se současným přístupem k rozvoji mobilních aplikací upřednostňují účastníci průzkumu ze Spojených států a západní Evropy rozdílné metody. Zatímco tzv. mobilní centrum excelence (MCoE), tedy interní oddělení vybudované za účelem sdílení požadavků, výzkumu, nápadů i nejlepších postupů v oblasti mobility, využívá v rámci svých organizací 28 % respondentů z USA, v případě západní Evropy je tomu tak pouze v pěti procentech organizací.
  • Osoby s rozhodovacími pravomocemi v klíčových odděleních se více zaměřují na klientskou stránku vývojových nástrojů a technologií a zároveň se spoléhají na to, že IT oddělení jim poskytne potřebnou podporu prostřednictvím moderních vývojových a integračních technologií. Jako zdroj pro návrh a vývoj mobilních aplikací využilo interní IT oddělení již 70 % respondentů, zatímco na externího dodavatele se s těmito požadavky obrátilo 27 % organizací.
  • Účastníci průzkumu předpokládají v roce 2016 nárůst projektů ze světa Internetu věcí (IoT). 12 % osob s rozhodovací pravomocí v klíčových odděleních uvedlo, že jejich organizace již nějaký IoT projekt realizovaly. Relativně nízké číslo se nicméně během krátké doby podstatně zvýší, protože více než polovina respondentů (53 %) předpokládá zahájení projektu ze světa Internetu věcí ještě tento nebo příští rok.
  • Většina respondentů (78 %) uvedla, že pro vyhodnocování úspěšnosti mobilních aplikací využívá klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) a že jsou svědky stále většího přechodu zodpovědnosti za sledování těchto ukazatelů na klíčová oddělení. 58 % osob s rozhodovacími pravomocemi uvedlo, že dnes je za sledování klíčových ukazatelů zodpovědné vedení IT oddělení, ale polovina respondentů předpokládá, že v průběhu následujícího roku doje ke změně a za sledování KPI budou zodpovědní šéfové klíčových oddělení.