Studenti se například věnují speciálním zaměřením, jako jsou návrh nebo využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulacím a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejném i soukromém sektoru.

Letošního ročníku celostátní soutěže Ceny Josepha Fouriera 2016 se zúčastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol, které vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě jejich prací před odbornou porotou. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol a odborníků společnosti Atos IT Solutions and Services a Francouzského velvyslanectví se sejde v prostorách Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně 3. května.

Autoři tří nejlepších výzkumných prací získají od společnosti Atos IT Solutions and Services finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude taktéž speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Slavnostní předání cen proběhne 22. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance, Jean-Pierra Asvazadouriana. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.

Více informací a harmonogram soutěže: www.ifp.cz/Cena-Josepha-Fouriera-2016?lang=cs