Tomáš Prouza bude koordinovat činnost ministerstev a dalších státních úřadů. Státní tajemník pro evropské záležitosti se digitální agendou dlouhodobě zabývá nejen z pohledu aktivit EU, ale i na národní úrovni. Na úřadu vlády je gestorem Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který je nyní jediným aktuálním vládním materiálem, který shrnuje na jedno místo plánovaná opatření vlády na podporu digitální ekonomiky.

V průběhu léta chce vládní koordinátor pro digitální agendu upřesnit pět priorit svého působení. Mělo by jít o zvyšování digitální gramotnosti české populace, online obchodování, využití informačních technologií ve stání správě a bezpečnost a ochranu dat. "Pátou prioritou je otázka jak přistoupit k věcem, s nimiž si státy moc nevědí rady - sdílená ekonomika, taxislužba Uber, ubytování v soukromí," řekl Prouza. Nedostatek vidí v práci státu s otevřenými daty. "Stát vlastní spoustu dat, měl by je dávat k dispozici, měl by mnohem jednodušeji ukazovat, co všechno k dispozici máme, ať s tím mohou lidé i firmy pracovat," uvedl.

Jde o změnu, která vychází vstříc například požadavku Svazu průmyslu a dopravy. Zaměstnavatelé už dříve žádali jmenování hlavního koordinátora na úrovni vládního zmocněnce či státního tajemníka, který by zastřešil a zajišťoval efektivní spolupráci mezi jednotlivými resorty a úřady, nikoliv problematiku digitální agendy řešit jen na úrovni ministerstva průmyslu a obchodu.

Koordinátor digitální agendy získá funkce místopředsedy Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. V rámci Sekce pro evropské záležitosti úřadu vlády se má pro plnění jeho úkolů vyčlenit pět služebních míst a letošní rozpočet navýšit o více než dva miliony korun, v dalších letech pak půjde o čtyři miliony Kč ročně.