Během letních měsíců ČD-Telematika nahradila aktivní prvky ve své L2 síti novými routery od firmy Cisco. Akci předcházelo rozhodnutí z roku 2016 o výměně aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS. Tento technologický upgrade přináší hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách. Hodnota celé investice přesáhla 50 milionů Kč.

"Díky aktuálnímu navýšení můžeme bez problémů uspokojit kapacitní potřeby našich zákazníků," zdůrazňuje Miroslav Řezníček, předseda představenstva ČD - Telematiky. "Nejen výběrem technologie od silného partnera, v tomto případě od firmy Cisco, jsme připraveni sledovat nové trendy na poli IP networkingu," dodává Řezníček. Důležité uzly jsou nově propojeny kapacitou 100 Gb/s a rozšíření těchto kapacit se plánuje do všech regionálních částí. Migrace probíhala postupně po individuálních úsecích tak, aby se zkrátila doba výpadku jednotlivých služeb. Výměně předcházela dlouhá příprava, testy, ladění konfigurací a příprava migrace provozu probíhala více než 6 měsíců.

Telekomunikační služby ČD - Telematiky jsou realizovány pomocí MPLS technologie a jsou navrženy dle standardu MEF 2.0. "S upgradem sítě bylo spojeno i rozšíření počtu lokalit a jejich přípojná kapacita do sítě. Od letošního kroku očekáváme především rychlejší zprovoznění poptávaných služeb," vysvětluje Řezníček.

ČD - Telematika