Mnozí si jistě pamatují rok 2000, kdy vznikl zákon o elektronických podpisech a jaké byly představy státu o jejich masivním používání. Nic z toho se nestalo. K prvnímu skutečně masivnímu využití elektronických podpisů (certifikátů) došlo až u systému Czech POINT. Ten zavedl ještě v prvním roce své existence tzv. dvoufaktorovu autentizaci. Všichni asistenti kontaktních míst veřejné správy začali používat pro přihlášení se do systému kromě jména a hesla navíc certifikát vystavený certifikační autoritou.

 

 

Partnerem seriálu

je společnost NEWPS.CZ

 

Certifikáty se neujaly

Mezitím začaly certifikáty k přihlašování používat i banky. Byly to vesměs interní certifikáty, použitelné pouze v rámci konkrétní banky, lépe řečeno konkrétní bankovní aplikace. Používání certifikátů přitom není pro každého. Podání žádosti, generování certifikátu, přiřazení k aplikaci, výměna apod. je přece jenom trochu složitější. Certifikáty se v původní koncepci prostě neujaly.

Jak jsme na tom dnes s ověřením občana pro přístup k on-line službám státu? Aktuálně má na výběr ze dvou možností. Tou první je e-identita datových schránek (od roku 2009) a nově od letošního léta e-identita z nové eObčanky. Pro autentizaci ke službám státu si tak může vybrat tu, která mu více vyhovuje.

 

CzechPoint.Výhody datových schránek

Datovou schránku (lidově datovku) používá občan primárně pro doručování svých písemností vůči státu, službu má zdarma a bez nutnosti stát frontu na poště. Vše se dá vyřešit okamžitě, z jednoho počítače a komunikovat s libovolným úřadem (může ji samozřejmě využít i pro soukromoprávní použití – je mnohem levnější než doporučené psaní). Dokonce žádost či dokument, který posílá na úřad datovkou, nemusejí být z jeho strany ani podepsány. Úřad však přistupuje k takto doručeným dokumentům, jako by podepsané byly. Vyplývá to jednoduše z legislativy.

Vypadá to jako drobnost, nemuset se pod nějaký dokument či žádost podepisovat, ve skutečnosti jde pro uživatele datové schránky o velkou výhodu. Pokud by tomu tak nebylo, musel by dokument vytisknout, podepsat, v některých případech dokonce úředně ověřeným podpisem, dokument převést do elektronického formátu, minimálně naskenovat, ve většině případů ale použít autorizovanou konverzi a teprve pak by ho mohl vložit jako přílohu do datové zprávy (trochu divný a především složitý postup, že?!).

Anebo by dokument podepsal elektronickým podpisem, což ale znamená, že by ho musel mít a musel by ho umět používat. Nezanedbatelným faktem je, že elektronický podpis taky něco stojí. Takhle mu stačí datová schránka.

 

jarvis_5b31348d498ec7d7b129c41e.jpegNově s elektronickými průkazy

Od července vydává stát nové občanské průkazy s čipem. S aktivovaným čipem lze občanku použít pro autentizaci ke státním on-line službám. Aby ji ale občan mohl použít, potřebuje čtečku čipových karet a nainstalovanou aplikaci. Je to samozřejmě handicap, ale věřím, že svoji uživatelskou základnu si e-občanky se svojí e-identitou najdou.

Již brzy se bude přihlašovat ke své datové schránce i pomocí eObčanky. Takže když bude například u svého PC se zabudovanou čtečkou čipových karet, přihlásí se k datovce pomocí eObčanky. Pokud bude ale například někde na chalupě pouze s notebookem bez čtečky čipových karet, použije jednoduše přihlašovací údaje datovky.

 

Datová schránka

Tak na co ještě čekáte? Podat žádost
o zřízení datové schránky lze na kterémkoliv pracovišti Czech POINT. Bude to jedna
z vašich posledních cest na poštu nebo úřad.

S datovkou i do dalších služeb

Zde se dostávám k další službě, kterou datové schránky svým uživatelům nabízejí. Pomocí přihlašovacích údajů k datové schránce (tedy e-identity datovek) se uživatelé mohou přihlásit k dalším on-line službám a k dalším informačním systémům veřejné správy. V současné době je již několik systémů, které pro ověření přistupujících uživatelů používají Autentizační službu datových schránek, tedy umožňují přístup uživatelům, kteří mají datovou schránku fyzické osoby. Provozovatelé těchto systémů využili skutečnosti, že vlastník datové schránky již byl jednou identifikován úřední osobou podle osobních dokladů a ztotožněn podle údajů v základních registrech. Je tedy pro ně ověřeným uživatelem.

Prvním takovým systémem byl v roce 2015 Czech POINT. Tehdy nabídl Výpis bodového hodnocení řidiče. O rok později Výpis z Rejstříku trestů. Stačilo mít datovku, otevřít si příslušný formulář na Portálu veřejné správy, přihlásit se stejně jako do datové schránky a výpis byl doručen zdarma do datové schránky. Tyto služby jsou nyní v nabídce na Portálu občana, ke kterému se občan může přihlásit i pomocí eObčanky. Pro doručení výpisu však potřebuje garantovaný komunikační kanál, a tím je datová schránka.

Postupně služeb s využitím e-identity datovek přibývalo. Zřejmě nejznámější je ePortál ČSSZ, který nabízí nejenom řadu podání pomocí datové schránky ale také možnost získat informativní osobní list důchodového pojištění. Dostanete ho do své datovky a můžete si zkontrolovat, zda tam máte vedeny všechny záznamy o svých zaměstnáních apod. Ověříte si, zda jsou všechny záznamy o vaší pracovní minulosti vedeny správně, anebo zda vám nechybí doložení údajů pro nějaký rok. Výpis dostanete opět zdarma.

 

jarvis_5be5ba96498e3216c8a574d8.jpegS datovou schránkou minimálně krok před ostatními

Nedávno jsme byli svědky případu, kdy datová schránka ušetřila mnoho času (a zřejmě i nervů). Státní fond bydlení se rozhodl přispět mladým na pořízení bytu či domu. Zájemci museli vyplnit formuláře a doručit je ke konkrétnímu datu na úřad. Háček byl v tom, že pracoviště byly v celé republice pouze dvě! Kdo neměl datovou schránku, musel se vydat do Prahy nebo Olomouce a tam si vystát frontu. Ovšem ten, kdo datovku měl, vyřídil si vše doma. Pohodlně si připravil datovou zprávu se vším, co měla žádost obsahovat a následně, podle podmínek na podání žádosti odeslal. To mohlo být od osmi hodin ráno, kdy ostatní žadatelé, kteří strávili noc ve frontě na chodníku, teprve vstupovali do úřadu.

Troufám si tvrdit, že téměř všichni žadatelé o dotaci používají internetbanking. Pracovat s počítačem tedy umí, jenom ke své škodě nemají datovou schránku.

Nejnověji e-identita z datovky umožní autentizovaný přístup ke službám Portálu občana. Ten postupně nabídne řadu informací, které o každém z nás vede stát ve svých databázích.

 

Digitální Česko přinese další možnosti

Uvedl jsem pouze pár příkladů, ve skutečnosti jich je více. Přesto by nabídka služeb mohla být určitě širší. Vláda přijala informační strategii pod názvem Digitální Česko. Kdy jindy než teď lze očekávat rozšíření nabídky on-line služeb veřejné správy. Ti, kdo už mají datovku nebo eOP, mají náskok. Umí už komunikovat se státem elektronicky. „Mají náskok před konkurencí“. Nestojí frontu na úřadech, neobíhají s papírovými formuláři. Stačí jim k tomu e-identita garantovaná státem a vlastní datová schránka.

Tak na co ještě čekáte? Podat žádost o zřízení datové schránky lze na kterémkoliv pracovišti Czech POINT. Bude to jedna z vašich posledních cest na poštu nebo úřad.

Ing. Martin Řehořek, jednatel NEWPS.CZ

 

Logo NEWPS CZ

Partnerem seriálu je: