Jaký vliv má na tiskový byznys pokračující digitalizace v podnicích?

Čekal jsem, že bude mít větší, ve světě celkově poklesl tisk jen o 0,1−0,2 procenta. Současný stav tisku v českých kancelářích je ustálený a vypadá to, že tato fáze bude dlouhá.

Prakticky všechno dnes vytváříme elektronicky, často ale kvůlizákonům a pracovním návykům tiskneme, razítkujeme, podepisujeme a vše zase skenujeme zpět. Až se toto v horizontu let změní, je možné, že se objem kancelářského tisku sníží, možná až na třetinu.

Snaží se firmy ještě dnes, kdy jsou ceny za stránku na historickém minimu, redukovat tiskové náklady?

Firmy už se nesnaží omezovat tisk tak dramaticky jako dříve. Díky nástrojům na sledování tisku a pronájmům mají jasnou představu o nákladech, které nerostou, ale zatím ani dramaticky neklesají.

V IT se počítají náklady na vlastnictví, jak to funguje u tiskáren?

Použiji přirovnání k notebooku, který si jednou koupíte a pak další náklady jsou zlomkem pořizovací ceny. Pořízením tiskárny ale s TCO teprve začínáte, významnou složku pak tvoří spotřební materiál. OKI dosahuje většího obratu ve spotřebním materiálu než v hardwaru. Dalo by se tedy říci, že spíše než prodejci tiskáren jsme prodejci spotřebního materiálu.

Když dnes vypíšete výběrové řízení bez toho, abyste zohlednil následný provoz tiskových strojů, nedopadne to dobře. Například pořídíte malé tiskárny, ve kterých budete muset každé dva týdny měnit toner. Na počátku něco ušetříte, ale na konci utratíte několikanásobně více, protože provoz bude drahý.

Co firmy nutí kupovat si nové tiskárny a multifunkce?

Je to především normální provozní životnost strojů. Existuje jedno důležité pravidlo a tím je projektovaná životnost stroje, která je nominálně pět let nebo určitý, značně vysoký, počet výtisků. Velké stroje přitom dokážou za svůj životní cyklus zvládnout i milion stran.

Jaké inovace v kancelářském tisku byste vyzdvihl?

Největší inovací posledních 10 let je nástup multifunkčních zařízení. Je to nejefektivnější stroj do kanceláře, umí převádět informace oběma směry, z digitální i z papírové formy. Větší část našich strojů, které tisknou barevně, se dnes prodává právě ve formě multifunkce.

OKI aktuálně v Japonsku připravuje k uvedení na trh A4 barevnou tiskárnu s důrazem na malé rozměry a servisní přístupnost. Bude vhodná třeba do malého obchodu, kanceláře či ordinace. Již dříve jsme přišli na trh s malou A3 tiskárnou, jen o málo větší, než je klasická A4. Hodí se kromě běžné práce v kanceláři například architektům a všem, kdo potřebují tisknout na A3.

OKI v Japonsku prodává 125 tisíc těchto tiskáren za rok. Pro ně je totiž A3 základním rozměrem, mohou tam tisknout své znaky větší, a tím pádem jsou lépe čitelné.

Mezi prvními jste před lety přišli s tříletou zárukou. Jak tento krok zpětně hodnotíte?

Tříletou záruku získá uživatel po registraci zařízení výměnou za příslib, že během té doby bude kupovat originální spotřební materiál. Pro zákazníky je dobré, že těžké stroje nemusí vozit do servisu, přijedeme bezplatně k nim. Máme ověřeno, že problémy se objevují především na počátku provozu, ve třetím roce bývá potíží nejméně.

Snažíme se tak i prodloužit dobu používání tiskáren, což má i ekologický aspekt. Pokud dobře slouží, není důvod je měnit. Průměrná poruchovost je i při vysokém zatížení poměrně nízká, závisí na provozním prostředí, papíru a podobně. Nejvíce poruch, se kterými se setkáváme, vzniká v důsledku použití alternativních tonerů.

Co kromě hardwaru, tiskových strojů, uživatelé u vás poptávají?

Zákazníci ve stále větší míře projevují zájem o pokročilé, speciální funkčnosti, jako jsou například skenování do úložišť, integrace se systémy pro správu tisku, efektivnější skenování s OCR nebo napojení na další firemní aplikace.

Chytré multifunkce je možné díky softwaru dále rozvíjet a přidávat do nich další funkce. Nejvíce je vyžadováno cloudové skenování a napojení na SharePoint. V OKI pro uživatele umíme vytvořit lokální řešení s individuálním přístupem. Často jde například o zpracování samotných skenů a nastavení dokumentového workflow. Co zařízení OKI samo o sobě neumí, umíme snadno vyřešit s pomocí softwaru. A nemusí to být jen OKI, umíme to i s tiskárnami jiných značek. Pomocí softwaru tak můžete rozšířit funkčnost i malého zařízení, které na to jinak nemá hardwarové parametry.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.