Paul Cormier nastoupil do Red Hatu v roce 2001. Jeho vize a vedení byly klíčové pro většinu zásadních strategických změn a rozšíření portfolia produktů a služeb společnosti.

„Když jsem nastoupil do Red Hatu, bylo nereálné předpovědět, jak Linux a open source změní svět, ale dnes jsou opravdu všude. Změny, které v našem odvětví pozoruji, jsou opravdu vzrušující, jelikož přinášejí nové výzvy a příležitosti. Red Hat neměl nikdy větší příležitost než dnes a já jsem poctěn, že můžu tuto společnost vést a pomoci našim zákazníkům překonat jejich výzvy a udržet Red Hat na přední pozici v inovacích,” prohlásil ke svému jmenování Paul Cormier, prezident a výkonný ředitel Red Hatu

Paul Cormier si připisuje zásluhy za prosazení modelu předplatného, který pomohl přetvořit Red Hat z průkopníka open source na zavedenou technologickou firmu, jež dokázala transformovat operační systém Red Hat Linux dostupný na internetu zdarma na přední podnikovou linuxovou platformu Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Na platformu RHEL dnes spoléhá více než 90 % společností žebříčku Fortune 500.

Cormier v Red Hatu vedl více než 25 akvizicí, což posunulo společnost daleko za její linuxové kořeny a pomohlo jí vytvořit plnohodnotné moderní portfolio IT produktů založené na inovacích v open source, které měly významný vliv na celé odvětví. Dostupnost open source produktů na skutečně produkční a podnikové úrovni napříč celým technologickým spektrem a změna obchodních modelů způsobily, že se open source stal de facto zdrojem pro inovace v softwarovém odvětví. To ve výsledku umožňuje rychlejší pokrok, než jaký jsou schopni dosáhnout dodavatelé uzavřeného softwaru.

Po dobu více než jednoho desetiletí Cormier prosazoval vizi otevřeného hybridního cloudu. Ten má zákazníkům nabídnout flexibilitu k nasazení jakékoliv aplikace kdekoliv v infrastruktuře od internetu věcí a fyzického hardwaru v datacentru až po různorodé veřejné cloudy s využitím obecného a konzistentního přístupu. Tato vize pomohla prosadit Red Hat OpenShift, nejobsáhlejší dostupnou podnikovou platformu Kubernetes, jako klíčový prvek hybridních cloudových implementací napříč odvětvími. Cormier se také zasadil o partnerství, která změnila celé odvětví, včetně zásadního partnerství s Microsoftem, které přineslo širší výběr pro nasazení hybridního cloudu. Byl také naprosto zásadní osobou při vytváření spojení mezi Red Hatem a IBM se zaměřením na rozšiřování a růst Red Hatu při současném udržení jeho nezávislosti a neutrality.

Jim Whittehurst prezidentem IBM a předsedou správní rady Red Hatu

Během svého působení v Red Hatu Whitehurst dohlížel na expanzi Red Hatu a zvýšení jeho vlivu napříč technologickým odvětvím. To zahrnuje i růst tržeb z více než 500 milionů dolarů na téměř 3 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2018, stejně jako zásadní akvizici Red Hatu společností IBM za 39 miliard dolarů v roce 2019. Pod jeho vedením byl Red Hat šestkrát součástí žebříčku magazínu Forbes “Nejinovativnější světové společnosti” a v letech 2019 a 2020 byl také součástí žebříčku “Nejobdivovanější společnosti” vydávaných Fortune. Kromě své role jako prezidenta IBM se Whitehurst stává předsedou správní rady Red Hatu, kde nahradí Arvinda Krishnu, který je nyní CEO IBM.

Arvind Krishna, výkonný ředitel IBM k změně ve vedení Red Hatu řekl: „Red Hat je synonymum pro open source a hybridní cloud - dvě z největších hybných sil v našem odvětví. Paulovy hluboké inženýrské znalosti, produktová odbornost a vize pro naše odvětví z něj dělá toho pravého lídra, který může těžit z této příležitosti a v Red Hatu pohánět pokračující technologickou inovaci a zrychlovat růst.”

„Po více než deseti letech spolupráce můžu bez pochyby říct, že Paul byl pro vedení Red Hatu přirozená volba. Vzhledem k tomu, že byl hybnou silou pro produktovou strategii Red Hatu po téměř dvě dekády, je úzce zapojen do určování směru, jakým se firma bude ubírat, a má jedinečný náhled do toho, jak pomoci zákazníkům a partnerům vytěžit co nejvíc z jejich cloudové strategie. Paul je osvědčeným vůdcem a jeho závazek k prosazování principů open source a způsoby práce umožní Red Hatu nejen udržet aktuální tempo s požadavky na podnikové IT, ale také určovat směr s tím, jak se nastupující technologie postupně standardizují. Byla pro mě pocta a výsada mít možnost vést společnost shromažďující mnoho z těch nejlepších a nejchytřejších, které v našem odvětví máme, a velmi se těším, až uvidím, co Red Haťáci dokáží pod Paulovým vedením,” uvedl Jim Whitehurst, prezident IBM.