Prvotním impulsem pro rozhodnutí nasadit nový ERP systém byla nedostatečná legislativní a vývojová podpora stávajícího řešení. Alfa výroba jednoúčelových strojů kladla na Byznys ERP, vzhledem k charakteru činnosti, vysoké nároky především v oblasti evidence, zpracování a vyhodnocení zakázek.

Alfa uplatňuje striktní přístup k vazbě přijatých faktur na vystavené objednávky. Veškeré přijaté faktury jsou podmíněny existencí autorizované vystavené objednávky k dodavateli. Speciální kapitolou je objednávání na výrobní zakázky, které vychází z detailního rozpisu zakázky. Samotná výroba zakázky je ve zpracování objednatele zahájena teprve na základě přijaté objednávky od obchodního partnera. Objednávce předchází poptávkové/nabídkové řízení, které potřebuje společnost evidovat, přičemž speciálním požadavkem bylo verzování nabídek.

Dalším požadavkem bylo propojení informačního systému s výkresovými programy Solid Works a AutoCAD. Klíčové pak bylo přenesení materiálových soupisek do detailu zakázky – u rozsáhlejších projektů se jedná až o stovky dílů na jednu zakázku.

Vyhodnocování zakázek probíhá prostřednictvím sady datových pohledů a dynamických excelových sešitů z pohledu ekonomického, úkonového a stavu zakázek. Při vytváření nabídek se zohledňují zkušenosti z podobných již realizovaných zakázek. Z tohoto důvodu se zpětně eviduje nákladová strukrura zakázek až do úrovně jednotlivých provedených úkonů.

Výkazy činnosti byly napojeny na data z docházkového systému. Pracovníci musí čas strávený v práci vykázat na jednotlivé činnosti a zakázky, což slouží jako podklad pro odměňování a hodnocení. Zároveň jsou výkazy činnosti zdrojem dat pro zahrnutí mzdových nákladů do ekonomické bilance zakázek.