Sucha, které každoročně sužují Českou republiku, zvyšují nebezpečí lesních požárů. Těm lze ovšem účinně předcházet. Pomoci má kosmický projekt Safetree společností GISAT a Sprinx Systems. Ten na základě družicových snímků dokáže identifikovat lesní porosty náchylné k rychlému rozšíření požárů. Safetree je financován Evropskou kosmickou agenturou.

„Námi vyvinutý software analyzuje družicové snímky, na jejichž základě určuje vlhkostní podmínky v lesních porostech, a tak identifikuje nebezpečí šíření požáru,“ popisuje princip fungování software ředitel Sprinx Systems Jiří Čáp.

V současnosti se nebezpečí požáru vyhodnocuje jednak na základě předpovědi počasí, jednak na základě odhadů expertů. Faktický stav vegetace v lesích tedy není brán na zřetel. Projekt Safetree na základě spektrální analýzy satelitních snímků dokáže určit, nakolik je lesní porost suchý, a tedy nakolik je ohrožen požárem.

Safetree: Mapa nebezpečí požárů v ČR

„Metoda poskytuje podrobnou prostorovou informaci o stavu vegetace v lesích a tím pomáhá lepšímu plánování ochrany lesních porostů před požáry,“ říká Jana Slačíková ze společnosti GISAT.

Letos jen ve státem vlastněných lesích hořelo už 142 krát a škoda na státním majetku prozatím dosáhla 3,7 milionu korun. Projekt Safetree má přitom za sebou studii proveditelnosti a Česká republika by jej tak již mohla začít implementovat do systémů včasného varování.