Laboratoře CZ.NIC vznikly v roce 2009. Mezi významné projekty, jimž se výzkumníci a vývojáři v tomto oddělení věnují, patří vedle DNS serveru Knot DNS, také směrovací démon BIRD, aplikace Datovka nebo iDatovka či již zmíněný bezpečnostní projekt Turris.

„Změny v našem výzkumném a vývojovém týmu souvisí především s jeho dalším rozvojem. Ondřej Surý se v poslední době intenzivně věnoval DNS serveru Knot DNS. Tento projekt se stále více rozšiřuje, jak dokazuje například nedávné nasazení na pražský kořenový server L. Bedřich Košata stál u zrodu projektu Turris, na němž se podílí početný tým spolupracovníků. Jeho jmenování do čela laboratoří proto není velkým překvapením. Bedřich Košata bude mít na starosti nejen vedení výzkumných projektů, ale i jejich strategický rozvoj,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

 

Bedřich Košata je jako vedoucí Laboratoří CZ.NIC odpovědný za tým, který se zabývá zejména vývojem a výzkumem v oblasti internetových technologií a bezpečnosti, ale také dalšími obecně prospěšnými projekty, např. v oblasti vzdělávání. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal i titul PhD. Po návratu z ročního postdoktorálního pobytu v Německu se pak na VŠCHT stal zakládajícím členem Laboratoře informatiky a chemie. Tam působil mezi roky 2004 a 2010 na pozici vyučujícího v rámci stejnojmenného oboru, který kombinoval výuku chemie s programováním a informatikou obecně. Ve sdružení CZ.NIC pracuje od roku 2009, kdy začínal jako programátor a mezi roky 2013 a 2015 zastával roli vedoucího projektu Turris. Ve volném čase se věnuje aikidó, zajímá se o přírodní vědy a rád vaří. Bedřich hovoří plynně anglicky a domluví se i německy.

 

Ondřej Surý, technický partner (Fellow) sdružení CZ.NICOndřej Surý pracuje ve sdružení CZ.NIC jako Technický partner (Fellow) a věnuje se především projektům spojeným s DNS jako je například Knot DNS. Kromě studia informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, také dokončil studium psychologie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti ze světa internetových domén nasbíral během práce ve společnosti Active24, s. r. o. (dříve Globe Internet), kde působil do roku 2005. V rámci své práce pro sdružení CZ.NIC také působí v mezinárodních organizacích ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), jako jeden ze sedmi "důvěryhodných zástupců internetové komunity" (Recovery Key Share Holders) a člen panelu The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP). V listopadu 2010 byl zvolen mezi 13 arbitrů organizace RIPE NCC, kde dohlíží na řešení sporů členů této organizace. V minulosti také Ondřej spolupředsedal pracovní skupině DANE v organizaci IETF. Ve svém volném čase se Ondřej věnuje rodině, balíčkování pro Debian, programování open-source software a dobrovolnictví. Ondřej mluví plynně anglicky.