Technologiemi proti rutinně

Pod pojmem sdílené podnikové služby si mnozí představí jen velký open space plný telefonistů, kteří prodávají finanční služby nebo poskytují telefonickou podporu. Realita je však zcela odlišná. Z českých center se pro zákazníky po celém světě poskytují služby v oblastech podnikových procesů, jako jsou finance, personalistika, IT, komunikace, marketing, podpora zákazníků či vývoj a výzkum.

"Jde o kvalifikovanou práci, při níž jsou důležité jak expertní znalosti, tak dobrá jazyková vybavenost. Dle našich statistik má až 73 % zaměstnanců center podnikových služeb vysokoškolské vzdělání," říká Jonathan Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL (Association of Business Services Leaders), která sdružuje lídry oboru. Rutinní činnosti jsou přitom dnes již eliminovány, a to díky moderním technologiím, jako je automatizace podnikových procesů pomocí komplexních algoritmů (robotů).

"Roboti jsou dnes schopní ovládat informační systémy téměř jako lidé. Dokáží dokonce ovládat více systémů najednou a zpracovávat informace a data na základě komplexně nastavených pravidel. Snadno tedy mohou řešit rutinní úkoly, jako například reporting finančních výkazů," vysvětluje Jan Skoták, ředitel Infosys BPO v České republice a člen představenstva ABSL. Robot si totiž dokáže rychle a efektivně vytáhnout data z různých systémů, následně je analyzovat a rozeslat reporty předem definovaným příjemcům. Činnost člověka tedy posouvá od rutinních operací k sofistikovanějším úkolům. Vzniká nová generace odborníků, kteří díky své znalosti IT a daných procesů mohou naprogramovat pro roboty ty správné algoritmy a pak již jen sledovat jejich výkonnost a řešit nestandardní situace.

 

Investoři mají Česko rádi

V ČR je v současné době přes 170 center sdílených služeb. Jedná se o nadnárodní společnosti, které se rozhodly do Česka situovat některé své agendy, anebo o firmy, jež se živí outsourcingem podnikových procesů. K první skupině patří například SAP, DHL či Siemens, k druhé například Infosys BPO či CGI.

Největší procento zaujímají finanční služby, téměř 30 % však reprezentují IT centra. Ta zároveň patří k největším a zaměstnávají často více než 1500 lidí. Největší centra u nás provozují IBM, Tieto a Okin BPS. Přestože jejich počtem vítězí Praha a Brno, Ostrava vede v průměrném počtu zaměstnanců na centrum.

Největší počet center (37 %) zaměstnává méně než 100 pracovníků, 100-300 jich pracuje ve 31 % z nich, 14 % jich dává práci 300-500 zaměstnancům a v devíti procentech je to více než tisíc lidí.

"Protože Česká republika patří v této oblasti k nejúspěšnějším lokalitám, dá se v relativně krátkém časovém horizontu očekávat příchod dalších investorů. Registrujeme zvýšený zájem o Olomouc, Pardubice a Plzeň, tedy místa, kde jsou univerzity, a tudíž velký potenciál kvalitních zaměstnanců," říká Jonathan Appleton.

 

Kariéra a dobrá mzda za znalost cizích jazyků

Specifikem sektoru podnikových služeb je nutnost znalosti cizích jazyků, často i méně obvyklých. Souvisí to s lokalitami, odkud se rektrutují zákazníci jednotlivých center.

Valná většina obstarává klienty ze západní Evropy, centra však obsluhují také jiná území, například jihoamerické či blízkovýchodní státy. V IT centrech, ať jsou zaměřením orientovaná na technickou podporu nebo vývoj, si navíc zaměstnanci mohou přijít na slušné ohodnocení.

To si zřejmě uvědomují i sami studenti, neboť dle Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze je patrný zvýšený zájem o studium kybernetiky a informatiky.

Nástupní platy absolventů těchto oborů se dle průzkumu agentury Grafton Recruitment pohybují od 22 do 27 000 korun, v centrech sdílených podnikových služeb mohou vystoupat až k 30 000 korun s tím, že zaměstnanci zároveň dostanou možnost zvýšení kvalifikace formou nejrůznějších školení a certifikací jako například CISA či ITIL.

"Programátoři, síťoví a databázoví specialisté, testeři či analytici mohou v segmentu sdílených služeb udělat dobrou kariéru, pokud budou mít chuť rozvíjet se nejen ve svých expertních znalostech, ale i v cizích jazycích," dodal Jonathan Appleton.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.