Ota KulhánekMůžete nám přiblížit náplň ABSL?

Naše asociace sdružuje firmy působící v oblasti sdílených podnikových služeb. Jsou to obvykle velké nadnárodní společnosti, které podnikají v různých segmentech trhu a v České republice mají situované centrum, jež se zabývá podnikovými procesy, jako jsou finance, personalistika, IT, komunikace, marketing, podpora zákazníků, vývoj a výzkum a další.

K našim hlavním cílům patří především podpora stávajících center, sdílení best practices oboru i zkušeností z působení v České republice a podpora nově přicházejících investorů.

 

Jaké procento tvoří IT centra a jak jsou velká?

Jde zhruba o 30 % z celkového počtu firem podnikajících v Česku v segmentu sdílených služeb. Velikosti jsou různé - od desítek zaměstnanců až po tisíce.

 

Čím se typicky zabývají? Je možné se zde dostat ke špičkovým technologiím?

V místních centrech nejde jen o běžnou technickou podporu uživatelů informačních systémů či podnikových sítí, ale velmi často i o vývoj nových modulů a nástaveb, implementaci nových funkcionalit či zavádění nových procesů a inovací.

Značnou část IT center tvoří samotná vývojová centra velkých IT firem. A právě zde si zaměstnanci "sáhnou" k opravdu zajímavé práci. Mimo to, že mohou pracovat s nejmodernějšími technologiemi, bývají velmi často součástí velkých nadnárodních týmů, mají příležitost cestovat a dále se v oboru vzdělávat a rozvíjet. A to jim poskytne velmi cenné profesní zkušenosti a často zajistí i zajímavý kariérní růst.

 

Kdo je typickým pracovníkem? Jaké má vzdělání, praxi, co musí umět, jaké má možnosti růstu a rozvoje?

Dříve šlo především o čerstvé absolventy, kteří v centrech sdílené podpory zahajovali svou profesní kariéru. V současnosti vidíme vyváženější mix mezi absolventy a pracovníky s již bohatou pracovní zkušeností, kteří působení v centrech podnikových služeb vnímají jako svou kariéru.

Zaměstnanci v segmentu sdílených podnikových služeb musí být velmi dobře jazykově vybaveni. Angličtina je v současnosti brána již za standard a kandidáti, kteří hovoří i jiným evropským jazykem, mají výhodu.

Zvlášť nedostatkovým zbožím jsou dnes pracovníci, kteří hovoří německy, francouzsky, holandsky či některým ze skandinávských jazyků. Tato znalost jim může zajistit i o 15 % vyšší nástupní plat.

 

Považujete centra technické podpory v ČR za perspektivní obor? Neobáváte se v tomto směru konkurence východoevropských či asijských států?

Outsourcing nebo centralizace technické podpory již dávno nepředstavují pouze náklady na lidskou sílu, které jsou v zemích na východ od České republiky nižší.

Česká republika je pro investory atraktivní, protože může nabídnout nejen vysoce kvalifikované pracovníky s velmi dobrou znalostí jazyků, ale i výbornou infrastrukturu, konkurenceschopné náklady a ekonomickou a politickou stabilitu či členství v EU, které je pro mnohé firmy klíčové z důvodů ochrany citlivých firemních dat.

Dalším velmi důležitým aspektem při rozhodování investorů je také naše kulturní blízkost ostatním evropským zemím, kde sídlí většina zákazníků. Investoři často říkají, že do ČR přišli primárně kvůli úspoře nákladů a zůstávají hlavně kvůli kombinaci kvality, nákladům, blízkosti ke svým centrálám, a stability, kterou zde našli.

 

Spolupracuje ABSL se státní sférou, například na rozvoji podnikání, podpoře absolventů atd?

Tato oblast je jednou s hlavních priorit ABSL. Aktivně se snažíme propagovat segment sdílených služeb jako profesní odvětví s velkou budoucností a dlouhodobou kariérou. Rozvíjíme spolupráci s univerzitami v Brně, v Praze i v Ostravě a také aktivně spolupracujeme s agenturou CzechInvest.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.