Řešení Enterprise Asset Managementu (EAM) pro správu a údržbu podnikového majetku ve verzi 11.2 obsahuje významné inovace klíčových funkcionalit, včetně správy oprávnění, řízení případů a incidentů, rezervace majetku, nového dodavatelského portálu a řízení pracovišť.

Infor EAM 11.2 poskytuje vylepšenou funkcionalitu zejména pro odvětví výroby, dopravy, správy budov, fleet managementu a pohostinství.

 

Hlavní inovace:

  • Řízení případů – Nová funkcionalita pro řízení případů umožňuje uživatelům zaznamenat nehody, incidenty, hlášení obsluhy či směny a další události i bez existence pracovního příkazu. Dovoluje vložit záznam případu či incidentu, který umožní uživateli vytvořit wokflow či sledovat pracovní příkazy přiřazené k existujícímu případu. Tato funkce usnadňuje revizi události a kontrolu dostupnosti veškeré potřebné dokumentace.
  • Správa oprávnění – Tato funkce poskytuje uživatelům možnost sledovat oprávnění a s nimi spojené přístupy, majetek, zaměstnance a systémy. Pokud dojde ke ztrátě oprávnění, řešení Infor EAM poskytne detailní informace k vytvoření nového.
  • Rezervace majetku – Vylepšená funkcionalita pro rezervaci zařízení umožňuje uživatelům rezervovat téměř jakoukoliv část podnikového majetku, který je v daný čas k dispozici, včetně vozidel, stavebních strojů, konferenčních místností a jakýchkoliv dalších zařízení. Ve verzi 11.2 mohou být všechny rezervace majetku přímo propojeny s pracovními příkazy a projekty, což usnadňuje jejich sledování a správu.
  • Nový dodavatelský portál – Tento modul umožňuje podnikům vytvořit zabezpečený přístup pro své dodavatele a jeho prostřednictvím zasílat a přijímat aktualizace ohledně aktivit a pracovních příkazů. Dodavatelé pak mohou poskytovat odhady, informace a další detaily včetně stavu zakázky a aktuálních nákladů. To zlepší efektivitu a redukuje celkový čas strávený na pracovním úkolu. Infor EAM rovněž nabízí funkci automatického přidělování pracovních příkazů dodavatelům na základě lokality a typu práce.
  • Integrované řízení pracovišť – Tato funkcionalita umožňuje uživatelům definovat, přidělovat a sledovat zaměstnanecká pracoviště a zařízení. Firmy tak mohou plánovat a realizovat pohyb pracovníků s větší efektivitou. Správa pracovišť je integrovaná s call centrovými aktivitami a správou oprávnění a přístupů jednotlivých pracovníků.
  • Konsolidované call centrum – Nejnovější verze řešení Infor EAM obsahuje aktualizované call centrum s vylepšenými funkcionalitami, jako je například matice dodávky služeb, která umožňuje okamžitě vygenerovat pracovní příkazy specifickým dodavatelům na základě identifikace podle lokality a typu požadavku. To eliminuje potřebu duplicitní komunikace, snižuje úroveň papírování a tím zkracuje čas potřebný na dokončení úkolu.

 

„Infor EAM 11.2 poskytuje funkcionalitu potřebnou pro řadu odvětví a umožňuje rychlejší a efektivnější procesy údržby,“ tvrdí Mike Stone, produktový manažer řešení Infor EAM. „Dále podporuje procesy sledování a záznamu incidentů a relevantní pracovních úkolů a také sledování pracovních příkazů.“