Když za vámi přijde zákazník, že chce optimalizovat svůj tiskový park, jak obvykle postupujete?

Ze všeho nejdříve musíme zjistit co nejvíce informací o stávajícím tiskovém řešení. Potřebujeme znát objemy tisku, momentální náklady na tisk, složení strojů a jejich umístění.

Lucie Pertile

ředitelka prodeje, Janus

Současný stav může být totiž zcela nevyhovující, a již jen nové uspořádání strojů může značnou část problému vyřešit. Bohužel, ne všichni zákazníci mají přehled o objemech tisku a o všem, co se jim děje na síti. V těchto případech používáme specializovaný softwarový nástroj, který pomůže změřit objemy tisku na jednotlivých místech, a na základě těchto objemů jsme schopni navrhnout cílový stav toho, jak by uspořádání tiskového parku mohlo u zákazníka vypadat.

Určení cílového stavu a jeho odsouhlasení zákazníkem je hodně stěžejní, pak se už stačí se zákazníkem dohodnout, jak toho docílit, a domluvit se na způsobu financování.

 

O jaké tiskárny je v současnosti největší zájem?

Letos lehce převažuje zájem o multifunkce nad tiskárnami a o barevná laserová zařízení nad těmi černobílými. Předpokládáme, že tento trend bude dále sílit.

Vedle samotných tiskáren je však zajímavé hovořit i o softwarových nástrojích, které dokáží pohlídat, aby se tisklo maximálně efektivně, a které aktuálně zaznamenávají celosvětově velký růst. Zákazníci si totiž začali uvědomovat, že do tiskových nákladů nepatří jen samotná zařízení, ale i jejich provoz a efektivita využívání.

 

Jaký je tedy váš recept na dosažení úsporného tisku?

Kromě správného výběru a rozložení tiskových zařízení doporučujeme klientům využívat právě zmíněné softwarové nástroje na správu a monitoring tiskových úloh. Díky nim mohou zákazníci snadno docílit určité časové a finanční úspory a zároveň celkově zefektivnit své tiskové prostředí.

Například naše řešení MyQ umí v rámci firmy zařídit, že se tiskne na těch správných strojích, se správným nastavením a netiskne se zbytečně.

Tím, že jsou všechny tiskové úkoly sledovány a rozúčtovány na konkrétní střediska či pracovníky, jsou tisky zadávány s daleko větším rozmyslem. Nástroje na sledování tisku dokáží optimalizovat i rozložení a využívání jednotlivých tiskových zařízení.

Když se pak zákazník rozhoduje o výměně nebo koupi nového stroje, má díky tiskovému řešení k dispozici jasná data o tom, jaký stroj koupit a kolik ho bude stát provoz. To vše nejenom z hlediska nákladů na tisk, tonerů a spotřebního materiálu, ale také z hlediska servisu a oprav, a jaké budou celkové náklady na vlastnictví stroje.

 

Souvisí nějak vztah ekonomiky s obměnou tiskových zařízení?

Ano, s růstem ekonomiky je možné u zákazníků sledovat změnu v uvažování. Například během krize se firmy orientovaly spíš na obměnu jednotlivých, obvykle již doslouživších zařízení. Investice byly realizovány jen v těch nejnutnějších situacích.

Po krizovém období se firmy začaly orientovat na komplexní tisková řešení, od nichž očekávají díky úsporám provozních nákladů rychlou návratnost investice. Ke slovu přichází také vnímání tiskové technologie jako služby.

Uživatelé si také začali uvědomovat nevýhodnost neoriginálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu. Ty jsou sice v počátku cenově výhodné, ale v dlouhodobějším hledisku zatěžují stroj a vyžadují častější servisní zásahy. Tisk může být různě zašpiněný, navíc se takto zkracuje životnost stroje.

 

Článek byl publikován v ICT revue.