„Hlavním tématem americké mise je technologický pokrok a digitální ekonomika. V návaznosti na návštěvu ve městech jako je Washington D.C., San Francisco a Chicago, ve kterých je soustředěn hi-tech průmysl, je tedy program mise primárně zaměřen na české firmy z oblasti hi-tech, IT, inovací, nanotechnologií, biotechnologií ve zdravotnictví nebo inteligentních sítí – smart grids,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář, který podnikatelskou delegaci do USA vede.

Podnikatele čeká v každém městě několik setkání se zástupci amerických firem z IT oblasti, například z IBM nebo Google. Jednání proběhnou i v Silicon Valley nebo na univerzitách Stanford a Berkeley. Networkingu se budou věnovat až do neděle 22. května.