V poslední době se čím dál více hovoří o fenoménu nazývaném Průmysl 4.0, s nímž ruku v ruce jde robotizace a automatizace. V jeho důsledku se bezesporu velmi brzy celosvětově změní způsob práce. Požadavky na lidi, jejich vzdělání a schopnosti budou do velké míry jiné, než je tomu dnes.

 

Které požadavky máte na mysli?

V tomto ohledu je důležitá jedna změna – lidé v budoucnu již nebudou pracovat „u strojů“, ale „se stroji“. Aby to mohlo fungovat, musí někdo ty stroje, ať už jsou to roboti s umělou inteligencí, programy, makra, nebo scripty vytvořit, nastavit, ovládat je, a říkat jim, co a jak mají dělat…. Proto budou velmi potřební lidé se znalostí IT. A to ne jenom programátoři, nýbrž i lidé, kteří budou znát algoritmy k efektivnímu řízení sofistikovaných zařízení. To se ale musí většina lidí teprve naučit. Paralelu můžeme najít v předchozích průmyslových revolucích, kdy lidé, zacházející původně s jednoduchými nástroji, se najednou museli naučit ovládat stroje. Nebo si představme práci v domácnosti. Hospodyně minulosti používala koště, hadr a valchu. Pak se (ve vlastním zájmu) velmi rychle naučila ovládat vysavač či automatickou pračku.

 

Jaké budou nové způsoby práce?

Především rozhodně s výrazně větším zapojením kreativity. Jistěže, to je obecný pojem, spojovaný nejčastěji s profesemi jako architekt, malíř či třeba herec. Ale nemylme se. I v byznysu je mnoho prostoru pro kreativitu – jak jinak nazvat vymýšlení nových postupů, nových produktů, nových způsobů jednání se zákazníky. Sem patří vlastně veškeré „soft skills“, tedy souhrnně řečeno – schopnost jednat a vyjednávat, čili „jak na lidi“. Uživatelská znalost IT se musí již v poměrně krátké době posunout na úplně jinou úroveň, než jaká je dnes běžná.

 

Kterých profesí se tyto změny především týkají?

Řekl bych, že většiny. Od administrativních pracovníků, přes řidiče, střední management, až po některé specializované role například ve zdravotnictví. Vezměme si jako příklad běžnou účetní. Již dnes se velká část její práce automatizuje. Posléze rutinní práce v tomto oboru zmizí docela, takže účetní budou muset dělat něco jiného. To ale samozřejmě neznamená, že musí nutně opustit svůj obor. Jen je třeba se z účetní, která pouze (hodně zjednodušeně řečeno) sázela čísla do počítače, posunout o úroveň výš, například na daňovou poradkyni. Je samozřejmé, že na to, aby tuto práci mohla dělat, se musí naučit mnoho, co dosud možná neuměla, ale o to právě jde.

 

Ve které oblasti můžeme očekávat největší změny?

Jistěže ve vývoji technologií. Ten se dnes zrychluje téměř exponenciálně. Za pět až deset let se požadavky výrazně změní. Co to především znamená? Samozřejmě na prvním místě nutnost celoživotního vzdělávání. Schopnost přizpůsobení se trendům. Schopnost změnit své myšlení tak, aby vaše znalosti byly relevantní. A věci se mění čím dál rychleji. Když jsem začínal studovat, bylo běžné rýsovat u prkna, tuší na papír. Dnes si už nikdo neumí představit práci jakéhokoli projektanta bez CADu nebo podobných programů. Výpočty se dělaly také ručně, nebo pomocí kalkulačky. Dnes na všechny typy výpočtů existují specializované programy. Ovšem pracovníci v daném oboru se musí naučit s nimi zacházet, vědět, jak fungují, ovládat algoritmy… Ale zatímco nástroje v minulosti zůstávaly desítky i stovky let stejné, dnes se velice rychle mění a je nutné se učit ovládat stále další a další, ať už jde o nové verze nebo o úplně nové nástroje a řešení. Pokud chce kdokoli získat a udržet si dobré místo, nemůže spoléhat na jednou dostudovanou vysokou školu. Celoživotní vzdělávání je a bude absolutní nezbytností.

 

To si samozřejmě uvědomujete vy, jako top manažer, zaměstnavatel. Ale uvědomují si to i pracovníci?

Lidé už to začínají chápat a je to vidět na jejich přístupu ke školení. Například, v naší firmě máme k dispozici velké portfolio online hard and soft skills tréninků. Jenže jejich studium zabere pochopitelně čas. Dnes už jsou lidé ochotní do tohoto vzdělávání investovat i vlastní čas, nikoli jen ten pracovní a studovat kurzy, které dnes ke své práci ještě nepotřebují, ale umožní jim růst v blízké budoucnosti. Proto nyní řešíme, aby naši zaměstnanci měli možnost přístupů ke všem online školením z domova.

 

Co vnímáte jako nejdůležitější schopnosti pro zvýšení zaměstnatelnosti lidí dneška a blízké budoucnosti?

Svět je čím dál víc zasíťovaný, byznys je globální. Proto je extrémně důležitým atributem pro uplatnění znalost jazyků. Angličtina se přitom bude brát jako naprostá samozřejmost, jako gramotnost. Pro získání opravdu dobré práce pak bude vhodné umět ještě aspoň jeden další jazyk. A ten je třeba vybírat podle toho, do které oblasti světa byste svou činnost rádi nasměrovali. V současné době jsou velmi perspektivní například čínština, ruština, či španělština nebo portugalština. Relevantní pro Evropana jsou samozřejmě i němčina a francouština…

Musíme si uvědomit, že našich deset milionů lidí je jen velmi malá část světa a naše ekonomika je zaměřená na export. Bez kontaktu se zahraničím se neobejte téměř žádná firma, či podnikatel.

Průmysl 4.0, ilustrace 

Co je důležité kromě jazyků?

Když jdou lidé studovat, měli by přemýšlet, kam vlastně chtějí v životě směřovat a jaký obor chtějí studovat. Důležité je totiž relevantní studium a vzdělání. Dřív bylo často jedno, kterou školu jste vystudovali, důležité bylo, že v CV jste měli položku „VŠ“. Lidé z mnoha škol, kteří uměli jazyky, pak byli najímání jen kvůli tomu, že jsou vysokoškoláci s jazyky a předpokládalo se, že profesi se rychle doučí. V budoucnu tomu tak již pravděpodobně nebude.

 

Jak by tedy podle vás měl vypadat ideální uchazeč o práci?

Vlastností, které by měl mít, je více. Jak už jsem naznačil, měl by být globální, to znamená se zkušenostmi mimo domovskou zemi. Ať už je to studium nebo stáž v zahraničí, nebo i studentská brigáda ve stánku s občerstvením ve Španělsku na pláži… Možná by se to nezdálo tak důležité, ale věřte mi – i taková zkušenost umožňuje schopnost pohledu zvenku a rozšiřuje člověku celkový rozhled a pohled na svět.

Další je cosi, co bych nazval „otevřená hlava“. To znamená, že ten člověk je do určité míry experimentátor. Chápe, že věci se mění a že svět je dynamický a umí toho ke své práci využít. Nebojí se při svých experimentech neúspěchu, nebojí se zpochybnit status quo. Touží inovovat a měnit. Prostě musí mít v sobě nejen kreativitu, ale i odvahu.

 

To ale asi stále není vše, co od ideálního uchazeče očekáváte…

Samozřejmě. Mimo obecných vlastností by uchazeč měl být specialistou v určitém oboru, tedy ovládat hard skills. Odbornost bude vždy důležitá. Navíc firmy začínají oceňovat, jestliže je uchazeč dobrý i v soft skills. A do budoucna bude víc a víc důležitý tzv. „drive“, podnikavost a schopnost dosáhnout cíle.

 

Říká se, že je velmi zdravé práci čas od času změnit. Jaký je podle vás ideální interval?

Podle mě je mnohem důležitější schopnost se neustále zlepšovat a inovovat. A není zase tak důležité jestli je to v té samé práci, nebo v jiné... Pokud je práce zajímavá a poskytuje dostatečný prostor pro inovaci, profesní kreativitu a růst, není třeba ji měnit... 

 

Kde vidíte budoucnost našeho školství? To by se asi, v návaznosti na požadavky na lidi, mělo také měnit …

Musí se přizpůsobit požadavkům firem. To znamená vychovávat lidi, kteří budou mít dovednosti využitelné v praxi. Dá se očekávat, že studenti si začnou vybírat pro své studium relevantní školy. Při výběru si dobře rozmyslí, kam umístí pro nejbližší čtyři, případně pět let investici svého drahého času. Proto již brzy nastane situace, kdy některé školy budou mít studenty a některé nebudou. Dnes už mnohdy titul z vysoké školy sám o sobě nic neznamená. Důležité jsou správné dovednosti a schopnosti – ať s vysokou školou nebo bez ní…

 

Co ale potom s těmi, kteří neznají jazyky a neovládají technologie?

Změna nebude okamžitá a nezasáhne všechny oblasti lidské činnosti hned. Nicméně všichni si musíme uvědomit, že svět se mění a mění se velice rychle. Zejména nyní, kdy je „zasíťovaný“, rychlejší a komplexnější. To, co mám a umím nyní, nemusí za pět či deset let být vůbec relevantní. Proto je třeba vyhradit si ve svém denním režimu čas na sebe, na vzdělání. Posouvat se dál… Schopnost stále se vzdělávat a měnit je jednou z nejdůležitějších vlastností člověka, tak ji využívejme…