Tomáš Prouza, který bude mít vypracování materiálu na starosti, po schůzce k tématu digitální strategie uvedl, že se zároveň všichni shodli, že by to mělo být téma pro všechny politické strany. Do diskuse se podle něj zapojí i soukromý sektor. Mezi priority vlády patří vedle rozvoje internetu, zvyšování digitální gramotnosti občanů, rozvoj e-governmentu, tedy elektronické komunikace lidí s úřady, a také posilování kybernetické bezpečnosti nebo digitalizace průmyslové výroby.

Do konce června by se měla na vládu dostat průběžná zpráva informující o postupu ministerstva průmyslu v přípravě plánu rozvoje internetových sítí nové generace. Kompletní materiál včetně ověřených dat a připomínek z analýzy sítí od Českého telekomunikačního úřadu by měla vláda dostat na podzim. Do konce listopadu by materiál měl odejít k Evropské komisi, aby nebylo ohroženo čerpání evropských dotací ve výši 14 miliard Kč na stavbu sítí. MPO v současnosti chystá první výzvu na čerpání dotací.

Telekomunikační firmy zastoupené v ICT Unii vyzvali Jana Mládka, aby Národní plán rozvoje sítí nové generace předložil ke schválení vládě v září. „Považujeme za nezbytné prodiskutovat nedávno prezentované výsledky mapování pokrytí ČR formou veřejné konzultace a zapracovat do národního plánu výstupy navazujících ekonomických analýz, které jsou nezbytné pro jeho obsah a správné zaměření podpory výstavby sítí z evropských fondů," uvedla předsedkyně Sekce IT a telekomunikací při Hospodářské komoře ČR Hana Továrková.

ČR se podle průzkumů EU řadí v digitální vyspělosti na průměrné 17. místo z 28 zemí. Využívání digitálních technologií v tuzemské ekonomice přispívá k HDP zhruba třemi procenty.