Ondřej Komenda

zakladatel a jednatel společnosti inSophy

Aby mohly výrobní firmy obstát v sílící konkurenci globálních trhů, musí neustále reagovat na měnící se podmínky. V dnešní době proto většina společností cítí silný tlak: vyrábět rychle a efektivně, expedovat včas. V nejednom odvětví již pokuty za pozdní dodání nejsou jen vzdálenou hrozbou ve smlouvě, ale realitou. Pozdě realizovaná výroba tak negativně ovlivňuje ekonomiku provozu, a to jak pokutami, tak různými "záchrannými opatřeními", jako jsou zařazené přesčasy, kooperace na poslední chvíli nebo urgentní přepravy.

Jako zásadní problém vnímám, že firmy tomuto tlaku čelí v nových podmínkách. Roste počet zakázek, jejich průměrná velikost klesá, rozsah sortimentu se dramaticky rozšiřuje a zákazník objednává čím dál tím víc na poslední chvíli. Je logické, že většina firem zareaguje navýšením operativního řízení. Důsledek? Kolem kmenového ERP se objeví velká řada podpůrných Excelů a pro provozní rozhodování jsou povoláni další řídící pracovníci, aby pomohli situaci chytrými dílčími rozhodnutími udržet pod kontrolou.

Avšak řešení, které se - dle mé zkušenosti - osvědčuje mnohem lépe, je přesně opačné. Namísto zvýšení operativy a rozšíření okruhu odpovědných pracovníků je nutné řízení standardizovat a centralizovat a odebrat z něj na první pohled přínosnou, ale na druhý tříštivou lokální kreativitu. Výrobní firmy by tedy měly vypnout Excely a volit jinou cestu - operativu potlačit a namísto dílčích vedoucích jmenovat jediného centrálního pracovníka, tedy stream mastera, s odpovědností za celý tok - od forecastu přes objednávku, nákup, výrobu až po finální expedici.

Stream master však potřebuje nástroj, který mu pomůže na denní bázi odpovídat na standardní - ale klíčové - otázky. Jaký termín slíbit? Kam přidat směnu? Co vyrábět na tomto stroji dnes? Jaký materiál objednat? "Po staru" tyto odpovědi hledají konkrétní odpovědní pracovníci na základě svých zkušeností, lokálních pravidel a v řadě případů i velkého osobního nasazení. Ideální situace je však standardizaci a centralizaci rozhodování podpořit příslušným nástrojem - tím je simulační a optimalizační řešení APS (advanced planning and scheduling).

Firmy, které využívají APS, dostávají odpovědi na avizované klíčové otázky z jediného zdroje. Ideální situace nastává ve chvíli, kdy je APS plně integrováno v ERP. Díky této provázanosti pak v systému existují informace předpřipravené přímo pro APS, odpadá tak nutnost shánění dalších dat nebo jejich složité úpravy pro nekompatibilní systém.

Jaký je tedy podle mě ideální postup ve výrobní firmě? Ještě před přijetím poptávky od zákazníka se ověřuje, na jak dlouho dopředu je kapacita omezená, nebo dokonce vyčerpaná a kdy bude pro diskutovanou poptávku dostatek materiálu. Termín je slíben, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění dříve přijatých objednávek. Na denní bázi dochází ke kontrole, zda se některé přislíbené termíny finálních dodávek nedostaly do ohrožení vlivem nečekaných událostí (nekvalita ve výrobě, výpadek stroje, pozdní dodávka materiálu...), a v návaznosti na tuto analýzu dochází i k nápravným opatřením - včetně posunů objednávek materiálu, navýšení kapacit nebo rozhodnutí o změně technologie. Existují a jsou dodržovány denní fronty práce, které každého pracovníka ve firmě jednoznačně zavazují, aby pracoval právě na té zakázce, která je v tuto chvíli z globálního hlediska pro firmu nejlepší.

Dokáže-li firma zavést, udržet a dlouhodobě zlepšovat tento proces - například podpořena systémem APS -, pak jsem přesvědčen, že tlak na včasné dodávky a efektivní provoz bez problému ustojí.

Ondřej Komenda, zakladatel a jednatel společnosti inSophy

 

Sloupek byl publikován v ICT revue 6/2016.