10 %

Principy a koncepty Průmyslu 4.0 se u výrobních firem prosazují velmi pomalu. Pouze 10 % podniků prozatím takový projekt realizuje.

Počátkem léta se v Praze uskutečnila konference Driving Competitiveness in Manufacturing: How to be a part of Industry 4.0, která se zaměřila na připravenost českých a slovenských výrobních podniků na změny spojované se "čtvrtou průmyslovou revolucí". Speciálně pak sledovala také roli IT oddělení výrobních firem v celém procesu. Analytici z IDC, kteří konferenci organizovali, provedli mezi účastníky průzkum mapující současnou situaci i očekávání nejbližšího vývoje. Respondenti nikoliv překvapivě uváděli, že během pěti let bude udržení konkurenceschopnosti vyžadovat změnu obchodních modelů, samotné principy a koncepty Průmyslu 4.0 se však prosazují pomalu (10 procent podniků již realizuje, 30 procent plánuje či nasazuje pilotní projekty). Jako charakteristika úspěšných výrobních podniků se nejčastěji zmiňovala flexibilita, automatizace a inovativnost.

Změny vyžadují také transformaci podnikového IT, která již většinou probíhá (30 procent) nebo se plánuje (40 procent). Za hlavní trendy se pokládá mobilita, cloud, zpracování velkých objemů dat / pokročilá analytika a sociální technologie. Dále byla v odpovědích zmiňována pokročilá automatizace a robotika, internet věcí, 3D technologie a aditivní výroba. Za vůbec nejdůležitější technologii pro příštích pět let považují respondenti big data / analytiku, přitom ale plného potenciálu v této oblasti zatím využívá jen minimum podniků.

Aktuální oživení české ekonomiky a nízká nezaměstnanost vedou k situaci, kdy poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích převažuje nad nabídkou. Firmy to motivuje k robotizaci a dalším formám automatizace, v některých případech nedostatek lidského kapitálu podniky přímo donutil omezit plánovanou expanzi. Výdaje spotřebitelů se vrátily na předkrizovou úroveň, nicméně v mezidobí si již zákazníci navykli na vyšší kvalitu; i tento faktor rozhoduje o úspěšnosti jednotlivých hráčů na trhu.

 

Editorial byl publikován v ICT revue 9/2016.