Jednou ze základních změn, které dle principů Průmyslu 4.0 musí nastat, je zvýšení vnímavosti a vzájemné komunikace mezi subjekty výrobního podniku. V podstatě jde o to, aby se stroje a systémy přestaly soustřeďovat jen na své fungování, začaly více vnímat své okolí a používat svou inteligenci pro plnění úkolů, které od svého nadřízeného okolí dostávají. Zpětně pak musí informovat nadřízený systém o výsledcích své činnosti.

Osobně považuji tuto oblast za nejslabší článek celého konceptu Průmyslu 4.0. Dnes již není problém oživit obráběcí centrum, které zcela samostatně vyrobí složitý výrobek. Umíme i koordinovat práci několika robotů. Ale neumíme efektivně protáhnout výrobou, nákupem a sklady požadavek zákazníka tak, aby celá akce byla optimalizována a nemusel do ní zasahovat člověk.

 

Čím to je?

Nedaří se nám implementovat komplexní vertikální komunikaci - podnikovým ERP systémem počínaje přes MES systém směrem na stroje a manipulací se zásobami konče.

Kde jsou tedy zásadní problémy? Začněme odspodu. Firma si koupí novou výrobní technologii. Dodavatel ji dodá a zprovozní. Technologie má vlastní řídicí SCADA systém, který koordinuje práci všech jejích částí a reportuje o průběhu výroby. Jak ale této technologii říci bez zásahu člověka, co má vyrábět? Plán výroby je v ERP systému, který jej spočítal na základě požadavků zákazníků, rozpracovanosti, stavu zásob a kapacit, které máme ve firmě k dispozici. S reportingem je také problém.

 

A co ostatní výrobní technologie v okolí?

Asi budete chtít vidět průběh výroby jako celku. Jenže další stroje jsou od jiných dodavatelů. Rozhodnete se tedy investovat a koupíte MES systém pro přímé řízení a monitoring výroby. Po dodavateli MES systému je obvykle poptáváno připojení všech klíčových strojů a technologií a monitoring co největšího množství parametrů o průběhu výroby. Zeptejte se dodavatelů vašich výrobních technologií, kam připojit MES systém a kde načíst jaké informace! Naprostá většina z nich vám bude nabízet své vlastní SCADA nebo MES systémy, ale jen málokdy se dozvíte to, co potřebujete. Pokud jste se strojem koupili i OPC server, na kterém lze dané údaje najít, máte menší část vyřešenu. Dodavatel MES systému tedy musí složitě laborovat a zkoušením hledat, kde co načíst. Zároveň riskujete, že dodavatel stroje vám zruší záruku, pokud dodavatel MES systému sáhne příliš hluboko do jeho technologií. Proto je paradoxně v praxi častým řešením nechat komunikační schopnosti řídicího systému stroje bez využití a načítat do MES systému potřebná data osazení stroje vlastními externími čidly či "napíchnutím" rozvaděče nebo kontrolek na řídicím panelu stroje. Takhle primitivně začne MES systém sbírat data z různých strojů ve výrobě a můžeme slavit: máme výrobu pod kontrolou.

 

Je to však pravda?

Často požadovaným ukazatelem o efektivitě práce jednotlivých strojů je ukazatel OEE. Všimněte si, že pokud chci znát OEE strojů, nestačí mi údaje monitorované MES systémem. A tentokrát stojím před problémem, jak integrovat ERP systém a MES systém. Samozřejmě je tady ještě cesta pořídit si ERP systém, údržbu, MES a co nejvíce dalších podpůrných komponent od jednoho dodavatele IT technologií. Někteří mají tyto komponenty již integrovány a výrazně tím zlevňují a zrychlují implementaci. Nikdy vám ale nedodají stroje - většinu jich už máte. Pamatujte, že nejdůležitější je vždy cíl. Od něj se odvíjí výčet předávaných a monitorovaných informací a teprve pak lze zvolit nejlepší cestu.

Vladimír Bartoš, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká Republika

 

Článek byl publikován v ICT revue 10/2016.