„CIO v regionu očekávají, že jejich podnikové rozpočty na IT narostou v roce 2017 v průměru o 1,4 %** - to je nejmenší nárůst ze všech sledovaných regionů světa – nicméně výdaje na digitalizace v EMEA rostou,“ říká viceprezident společnosti Gartner pro výzkum Andy Rowsell-Jones. „CIO v EMEA nyní vydávají na digitální iniciativy 19 % svých rozpočtů, tento podíl by měl v roce 2018 narůst o polovinu – na 29 %. Jedná se především o výdaje na digitální marketing a digitální prodejní kanály, pokročilou analytiku, IoT, řešení digitální bezpečnosti a také obchodní algoritmy a učící se stroje.“

 

Vzestup digitálních ekosystémů

„Digitalizace dospívá, a tak je pravděpodobné, že organizace, které investují do digitálního byznysu, se stanu součástí digitálního ekosystému,“ vysvětluje Rowsell-Jones. „Řada z nich bude muset opustit tradiční obchodní modely založené na lineárních hodnotových řetězcích, kde obchodují s dobře známými partnery a přeorientovat se na dynamičtější propojené digitální ekosystémy. S tím souvisí i očekávaný nárůst počtu digitálních partnerů, s nimiž spolupracují ze současného průměru 63 na 127 v roce 2018.“

Digitální ekosystém

Vzájemně provázaná a závislá skupina hráčů (lidí, věcí, organizací), kteří sdílí standardizované digitální platformy, aby mezi sebou mohli komunikovat a sledovat komerční nebo sociální cíle.

Ekosystémy podporují obchodní modely umožňující dosáhnout mnohem vyšší výkonnosti, než je tomu v případě firem operujících samostatně. „CIO v EMEA jasně chápou, že navýšením počtu partnerů ve vlastním ekosystému zvětší dosah své společnosti i tvorbu přidané hodnoty,“ dodává Rowsell-Jones. Digitalizace je nejvyšší byznys prioritou roku 2017 pro 28 % CIO v Evropě – je to nejvíc ze všech regionů, v severní Americe jde o 11 %, 21 % v latinské Americe a 22 % v Asijsko-Pacifickém regionu.

„CIO v regionu EMEA se v oblasti digitalizace zaměřují především na iniciativy jako je Průmysl 4.0, akční plán evropského eGovernmentu, poměrně sofistikované finanční technologie a postupující digitalizaci řešení a služeb v odvětvích jako je doprava, logistika a maloobchod,“ vysvětluje Rowsell-Jones.

Gartner

Celosvětová analytická společnost zaměřená na informační technologie. Více než 1 200 jejích analytiků sleduje na dva tisíce technologií, aplikací a trendů, provádí tržní analýzy 175 technologických segmentů, sleduje přes dva tisíce výrobců a dodavatelů a produkuje ročně 5000 IT benchmarků. V databázi společnosti Gartner je víc než 122 tisíc vlastních reportů a analýz. Gartner má přes 14 tisíc klientů; je mezi nimi 75 % firem z žebříčku Global 500.

Z technologického hlediska zůstávají hlavními investicemi BI a analytika, což odpovídá i hlavním byznys prioritám pro rok 2017.

 

Roste míra využívání bimodálního IT

Zavádění strategie bimodálního IT hraje při zvyšování digitální výkonnosti obrovský význam. Zatímco v roce 2015 tento postup při řízení IT využívalo 39 % dotázaných, v letošním roce stoupl podíl na 41 %. Mezi hlavní přínosy bimodálního IT patří podle 64 % respondentů sblížení byznysu a IT a podle 52 % zlepšení vnímání IT.

 

Největším problémem zůstává nedostatek odborníků

Pro CIO, jejichž organizace jsou součástí širších digitálních ekosystémů, je nejčastějším problémem sehnat správné lidi. „Dvacet šest procent respondentů z regionu EMEA, tedy o devět procentních bodů víc než před rokem, považuje hledání vhodných odborníků za největší překážku ve své práci,“ upozorňuje Rowsell-Jones a vysvětluje, že největší nedostatek specialistů přetrvává v oblasti informační analýzy a digitálního byznysu: „Některé organizace se přeorientovaly na oblast softwarového vývoje a čelí tak tomu, že nemají dost času na nalezení, najímání a udržení odborníků. 59 procent plánování v této oblasti je v horizontu kratším než rok, což znamená, že firmy, které čelí největším problémům s nedostatkem odborníků, patrně neplánovaly s dostatečným předstihem.“