Jaký je aktuální stav segmentu sdílených podnikových služeb v ČR?

Jonathan Appleton

výkonný ředitel asociace ABSL

Nejlépe by stav vyjádřilo asi slovo "boom". Počtem zaměstnanců jde již o poměrně významného zaměstnavatele. Segment v roce 2016 roste zhruba 20procentním tempem a nyní v něm působí zhruba 75 000 zaměstnanců, což už představuje významný příspěvek české ekonomice. Rok 2017 by měl přinést ještě o něco rychlejší růst a předpokládáme, že do dvou let segment dosáhne na kulatých 100 000 zaměstnanců. Pro srovnání - dle údajů Sdružení automobilového průmyslu ČR zaměstnávají firmy v automobilovém průmyslu něco kolem 115 000 lidí.

Kolik procent z tohoto oboru zaujímají IT centra?

IT služby zaujímají asi 30 procent celého segmentu. Jedná se nejen o tradiční IT podporu, ale výraznou měrou i o vývoj.

Z těchto čísel vychází, že budete hledat tisíce IT specialistů, jaký je jejich profil a co jim nabízíte?

Více než 70 procent našich zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělaných, polovina z nich v oboru IT. Jejich průměrný věk je 30 let, jde tedy velmi často o zaměstnance, kteří zde startují svou kariéru. Nejčastěji poptávanými pozicemi jsou pracovníci do helpdesku a specialisté na síťové technologie, systémovou podporu či virtualizaci. A samozřejmě programátoři. IT specialisté se ovšem hledají nejen do center, která poskytují IT služby či vývoj, ale i do dalších oblastí, kde k jejich úkolům často patří tvorba, implementace a rozvoj automatizovaných řešení. Automatizace a robotizace je totiž nyní v našem segmentu na vzestupu.

20 %

Takovým tempem vyrostl meziročně segment sdílených podnikových služeb v České republice.

Nutno podotknout, že mzdy a podmínky, které se všem těmto pracovníkům nabízejí, jsou velmi zajímavé nejen pro absolventy škol, ale i pro pracovníky s praxí. Všichni ovšem musí velmi dobře zvládat cizí jazyky.

Dokáže vůbec Česká republika nabídnout dostatek kandidátů?

Zde se dotýkáme skutečně žhavého problému. Kvůli nedostatku vhodných kandidátů aktuálně bijeme na poplach. Je to velká škoda, neboť díky tomu Česká republika přichází o obchodní příležitosti ve výši 10 až 15 milionů dolarů ročně. Na vině je jednak nedostatek českých kandidátů, dále pak velmi obtížné zaměstnávání kandidátů z jiných zemí. Narážím hlavně na proces imigrace, dobu potřebnou k získání pracovních povolení a povolení k dlouhodobému pobytu. Ta je výrazně delší, než by podnikový sektor potřeboval.

Splňují čeští uchazeči o práci vaše nároky? Vedle expertních znalostí požadujete jazyky, jsou jimi Češi dobře vybaveni?

I když se znalost jazyků Čechů výrazně lepší, stále chybí některé jazykové kombinace. Je docela s podivem, že nejvíce chybí němčináři. Problémem jsou ale i méně obvyklé evropské jazyky. Schopnost dohovořit se je ale jen jednou stranou mince, stále častěji se u absolventů vysokých škol setkáváme i s nedostatky v oblasti technologií a nepřipraveností pro praxi. Kandidáty je proto potřeba nejprve doškolit a dovzdělat, což pochopitelně klade nároky na čas a peníze. Právě proto se snažíme se školami komunikovat a sdělit jim, co přesně by zaměstnavatelé potřebovali. Nabídnout můžeme celou řadu námětů. Jde nám přece o to, aby růst v ČR zůstal zachován.

Na vaší nedávné konferenci získaly ocenění nejzajímavější projekty. Za co je firmy dostaly?

Ano, letos poprvé jsme se rozhodli ocenit projekty, které posouvají náš segment mílovými kroky dopředu. Některé z projektů se týkaly firemních procesů a inovací, zde uspěly společnosti BlueLink, Infosys či SAP, jiné IT, kde byla oceněna společnost Okin BPS, a další vzdělávání, kde se svým projektem uspěl již jednou zmiňovaný SAP.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 11/2016.