Dobře čitelné stopy, z nichž se dá odvodit těžko představitelné množství informací, za sebou na internetu nezanecháváme nejen v podobě telefonního čísla, adresy nebo osobní zdravotní dokumentace, ale také ve formě příspěvků na facebooku, u kterých dáme najevo, že se nám líbí. Moderní programy jsou už na základě několika z nich schopné velmi přesně odhadnout naše pohlaví, věk, náboženské přesvědčení nebo politickou orientaci.

"Algoritmy jsou stále lepší a lepší ve využívání dat k tomu, aby z nich odvodily velmi intimní charakteristiky, které bychom si jinak raději nechali pro sebe," uvedl Michal Kosinski na veletrhu výpočetní techniky CeBIT v Hannoveru.
Tento fakt dokazuje i program, který umí na základě fotografií s velkou přesností vyhodnotit, jestli má daná osoba homosexuální nebo heterosexuální orientaci. "Na základě jediné profilové fotografie je počítač schopen rozpoznávat mezi heterosexuálem a homosexuálem s 80procentní úspěšností. Když má k dispozici pět fotografií, stoupne úspěšnost na 92 procent," poznamenal polský rodák.

U sexuální orientace žen je zatím program o něco méně úspěšný (70% úspěšnost u jedné fotografie, 83% u pěti). Do budoucna bude ale podobným způsobem možné odhadovat i další charakteristiky, soudí Kosinski. "Znamená to, že i když si budete schopni ohlídat všechna data, která za sebou necháváte v digitálním prostředí. Algoritmy se stávají natolik sofistikovanými, že stejně pronikají do našeho soukromí," podotkl psycholog a expert na datovou analýzu.

Pro občany demokratických zemí podle něj ztráta soukromí bude znamenat nepříjemnost třeba v podobě množství přesně cílených reklam. Mnohem dramatičtější dopad ale může mít ve státech nedemokratických, v nichž jsou například homosexuální styky nebo ateismus nelegální. "V těchto zemích jsou následky ztráty soukromí enormní. Je to v podstatě otázka života a smrti," míní Michal Kosinski.