Věda a technologie Češky nejvíc baví ve dvanácti letech, už ve třinácti ale začne jejich zájem prudce klesat. Mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, baví české dívky přírodní vědy a informatika nejméně v celé Evropě.

„Dívky nevidí dostatečně silnou vazbu těchto předmětů k jejich každodennímu životu, chybí jim podpora rodičů a učitelů a také dostatek vzorů pro uplatnění v budoucím životě," uvedla mluvčí českého Microsoftu Lenka Čábelová.

Jedním z důvodů může být podle konzultanta ministerstva školství Ondřeje Neumajera přechod z prvního na druhý stupeň školy. „To s sebou nese zásadní proměnu prostředí, stylu výuky, střídání učitelů, zvýšených nároků na žáky a do toho všeho ještě přichází změny v procesu dospívání a osobnostního rozvoje, jako je puberta, potřeba smysluplnosti, zájem sám rozhodovat či vymezování se vůči autoritám," podotkl. Tuto hypotézu podle něj částečně podporuje i to, že na Slovensku nastává pokles zájmu o rok dříve, tedy ve dvanácti letech. První stupeň tam totiž končí čtvrtým ročníkem, zatímco v ČR trvá až do pátého ročníku.

V celoevropském srovnání se nejdříve o vědu a technologii začínají zajímat dívky v Rusku, a to již v deseti letech. V Polsku zájem začíná také až ve dvanáctém roce, ale výrazně stoupá až do šestnácti let věku a nikdy neklesne pod evropský průměr. Zatímco společnost, učitelé a rodiče mají v Evropě průměrně čtyři až pět let na to, aby dokázali využít zájmu dívek o tyto důležité předměty, v Česku jsou to jen necelé dva roky. Navíc už na pomyslné startovní čáře, kolem dvanácti let, mají české dívky zájem o vědu a technologie nižší než jejich evropské vrstevnice.

Ženy tvoří 20 procent absolventů oboru informatiky v Evropě, v České republice je to 16 procent. V IT pracuje jen devět procent Češek, evropský průměr je 16 procent.