Jan Chmelík je absolventem ČVUT. Dříve pracoval na různých pozicích v oblastech rádiových a přenosových sítí ve společnosti T-Mobile, kde se podílel na projektech při zavádění mobilních sítí třetí a čtvrté generace, výstavby optické infrastruktury, sdílení sítí mezi operátory a integrace mobilních a fixních služeb. Do NAKITu nastoupil krátce po jeho založení na začátku roku 2016, kdy vedl tým architektů a síťových expertů.

V nové funkci ředitele sekce Infrastruktury bude mít na starosti rozvoj a provoz telekomunikačních systémů a služeb.

„NAKIT je pro mě výjimečnou příležitostí k rozšíření znalostí mobilních komunikací o systémy používané bezpečnostními a záchrannými složkami,“ říká Jan Chmelík.

Jsem velice rád, že tuto vedoucí funkci získal právě Honza. Ve své nové pozici má na starosti strategický rozvoj i provoz všech komunikačních systémů provozovaných agenturou NAKIT pro její zákazníky. Celorepubliková působnost jeho týmu representovaného více než 200 pracovníky v téměř 40 lokalitách umožňuje NAKITu dodržovat nejpřísnější požadavky na kvalitu poskytovaných služeb při provozu kritických komunikačních systémů státu,“ doplňuje Alan Ilczyszyn, ředitel NAKIT.

 

Antonín Chlum je absolventem VŠE v Praze. Většinu své profesní kariéry se věnoval ekonomických činnostem, ať už ve státní či soukromé sféře. Do NAKITu nastoupil jen několik dnů po jeho založení a měl na starosti ekonomicko-provozní záležitosti.

Ve funkci ředitele sekce Ekonomika a provoz bude mít na starosti chod interních služeb, např. finanční hospodaření, lidské zdroje, majetek, veřejné zakázky a nákup.