Společnost Foxconn vybudovala v České republice nové vývojové centrum Foxconn DRC, ve kterém potřebovali systém pro řízení projektů a dalších procesů spojených s provozem firmy, který zvládne celou škálu funkcionalit.

„Měli jsme zkušenosti s obdobnými issue-tracking systémy a v nově vzniklé firmě Foxconn DRC jsme chtěli mít ten nejlepší. Zvolili jsme systém Jira a jako dodavatele společnost Arbes Technologies, kvůli jejich zkušenostem s konfigurací, customizací a provozem tohoto řešení,“ říká Milan Kůs, vedoucí projektové kanceláře ve společnosti Foxconn DRC.

Hlavním cílem bylo najít software, jenž umožní podporu existující vývojové metodiky Foxconn DRC v Jira Software a základ pro B2C service desk v Jira Service desk a také zprovoznit intranet v prostředí systému Confluence. V počátcích projektu se zdálo, že to bude pro Arbes triviální úkol. Implementace měla totiž spočívat mimo základní konfiguraci hlavně v převzetí funkcionalit, na kterých jsme v Arbesu v rámci Jira a Confluence pracovali poslední dva roky. Postupně se však ukázalo, že některé funkcionality je nutné v menší nebo větší míře upravit a také, že ve Foxconnu DRC potřebují v řešeních Atlassian i funkcionality, které Arbes substituuje jinými systémy. Příkladem může být vývojová metodika anebo zobrazování nepřítomností a služebních cest zaměstnanců.

V Arbesu je oproti Foxconnu DRC rozdílné složení projektových týmů, na základě čehož bylo nutné upravit implementaci agilní metodiky vývoje v systému Jira. Při této úloze bylo také ve velké míře využito know-how a zkušenosti managementu společnosti Foxconn DRC s agilními projekty. „Dalším problémem, na který jsme v průběhu realizace narazili, byl kalendář nepřítomnosti. Vyvinuli jsme pro Foxconn DRC plugin Arbes Calendar, který zobrazuje nepřítomnosti a služební cesty zaměstnanců přehledně přímo v Jira,“ přibližuje Tomáš Štalmach z Arbes Technologies.

Řešení Jira bylo odborníky Arbesu ve spolupráci s Foxconn DRC napojeno také na mzdový systém Pamica, což umožňuje lepší schvalování výkazů práce, vylepšenou práci s dovolenými. Do budoucna přibude také zjednodušování zástupů v rámci projektových rolí.

Odborníci z Arbes Technologies díky platformě Jira ve spojení s Confluence vytvořili řešení, které dokáže nahradit velké množství samostatných, často velmi nákladných a složitě integrovatelných systémů. „S řešením Jira se nám daří optimálně řídit práci na agilních projektech vývoje softwaru,“ říká Milan Kůs, vedoucí projektové kanceláře Foxconn DRC. Jedná se o hlavní IT systém pro celou společnost, zajišťuje efektivní řízení projektů, schvalování, vykazování hodin a podobně. Management získal snadno dostupný přehled o situaci ve firmě s možností generování reportů. Řešení také podporuje snadnou koordinaci práce na projektech s ostatními členy týmu. „Sto procent odpracovaných hodin je v systému Jira přiřazeno úkolům, na kterých zaměstnanci pracovali,“ přibližuje Milan Kůs.