Nejnovější průzkum trhu prezentovala asociace ABSL na své výroční konferenci, která v Brně přivítala zhruba 500 účastníků. „Letošní průzkum ukázal dva významné trendy. Tím prvním je zvyšování odbornosti center, tím druhým sílící IT specializace,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje a zastupuje firmy z oboru podnikových služeb. „Již 47 % českých center podnikových služeb poskytuje IT služby a 89 % zvyšuje kvalitu a odbornost poskytovaných procesů. V ČR již dávno nejde kvantitu a jednoduchou transakční práci, investoři sem naopak situují stále kvalifikovanější práci a procesy,“ dodal.

Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSLI tento fenomén úzce souvisí s technologiemi. Centra čile zavádějí robotickou automatizaci procesů, aby se lidé mohli soustředit na výzkum a vývoj, komunikaci se zákazníky či designování nových služeb.

Technologie hlavním hnacím motorem expanze

Technologie robotické automatizace či strojového učení a umělé inteligence představují jeden z hlavních hnacích motorů expanze celého segmentu, alespoň částečně je využívá již 75 % českých center podnikových služeb. V tuto chvíli dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí. „V průměru osm zaměstnanců v každém centru se tedy může díky automatizaci věnovat kvalifikovanější práci,“ vysvětlil Jonathan Appleton s tím, že v příštím období se očekává ještě masivnější osvojení těchto technologií a další růst. „Myslím, že příští rok bychom se mohli dotknout hranice stovky tisíc zaměstnanců, tedy velikosti, kterou jsme měli v plánu dosáhnout v roce 2020,“ dodává Appleton.

Jazykové znalosti zajistí mimo jiné cizinci

V centrech podnikových služeb nepotřebují zaměstnanci jen expertní znalosti, ale i jazykovou výbavu – celkem se v centrech hovoří 31 jazyky, prim hrají ty evropské. Potřebné jazykové kompetence pomáhají centrům nabízet i cizinci, kteří již tvoří celých 35 % všech zaměstnanců českého segmentu podnikových služeb. Meziročně jejich počet vzrostl o téměř o 5000. „Česká republika je pro cizince velmi populární, dokonce se dostala na 1. místo žebříčku Expat Insider hodnotící země z pohledu atraktivity pracovního trhu pro cizince a expaty. Proto není problém k nám nalákat lidi ze zemí jako je například Německo, Španělsko, Itálie, Holandsko či Skandinávské země a jiné,“ vypočítává Appleton s tím, že úprava legislativy v oblasti získávání pracovních povolení pro občany ze zemí mimo EU by českým zaměstnavatelům z tohoto oboru významně prospělo.

Segment dál roste

Kromě samotného segmentu podnikových služeb vykazuje růst i asociace ABSL. Jejím hlavním úkolem je vytvořit platformu pro lepší spolupráci a předávání zkušeností mezi členy sdružení, hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Asociace si rovněž klade za cíl pomáhat růstu firem, které na našem trhu již působí, a podporovat nově přicházející investory. „Že má naše práce smysl, se odráží v růstu naší členské základny, která se za uplynulý rok rozšířila o pětinu,“ dodal Jonathan Appleton.

Hlavní akcí roku, kterou asociace pořádá, je její výroční konference, která letos přilákala téměř 500 účastníků z řad zahraničních investorů a managementu místních center podnikových služeb. Díky ABSL Akademii se však letos poprvé účastní i vybraní zaměstnanci, kteří chtějí v oboru dále rozvíjet svou kariéru, a studenti, kteří mají zájem zjistit, jak se nejlépe připravit na práci v době robotů a umělé inteligence.