Aleš Špidla přišel do Národní agentury pro komunikační a informační technologie z pozice specialisty pro kybernetickou bezpečnost firmy CENDIS, kde prosazoval komplexní řešení problematiky kybernetické bezpečnosti, GDPR a eIDAS. Předtím pracoval v pozici manažera oddělení řízení rizik společnosti PricewaterhouseCoopers, kde se zabýval komplexním řešením kybernetické bezpečnosti u klientů a aplikací zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe.

Špidla si přinesl zkušenosti ze soukromé sféry i státní správy. V minulosti působil jako ředitel odboru bezpečnostní politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, vedoucí sekce informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru kybernetické a informační bezpečnosti Ministerstva vnitra nebo bezpečnostní ředitel a ředitel oboru IT na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Aleš Špidla má bohaté zkušenosti v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, a to jak z privátní, tak veřejné sféry. Jsme rádi, že se rozhodl posílit tým bezpečnosti NAKIT, kde bude kromě řešení ochrany utajovaných informací a fyzické bezpečnosti pomáhat budovat a rozvíjet systém řízení bezpečnosti informací společnosti ve všech oblastech,“ uvedl Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie.

Aleš Špidla je absolventem Fakulty elektrotechniky brněnského VUT.