Zákazníci datových center mají v současné době zájem především o služby z oblasti ukládání dat a stále častěji i zajištění provozu svých produkčních systémů. Jejich úmyslem je posílení ochrany proti ztrátě dat, záloha při výpadku vlastních IT zdrojů a stále častěji i tzv. hybridní model provozu podnikového IT, kdy se zčásti využívají vlastní zdroje a částečně služby komerčního datového centra. Hybridní model pro firmy znamená možnost udržet si plnou kontrolu nad klíčovými součástmi infrastruktury a systémy a služby datového centra využívat jako efektivní řešení pro případ okamžité potřeby skokového navýšení výkonu nebo jako zálohu vlastních zdrojů.

Zároveň ale roste poptávka po vyšší individualizaci poskytovaných služeb, jak potvrzuje Pavel Kaplan z O2 IT Services: "Vzhledem k novým regulacím, které letos vstupují v účinnost v ČR a EU, dochází ke zvýšené poptávce po řešeních s individuálním přístupem aplikace bezpečnostních opatření. Oproti předchozím rokům jsou poptávána řešení, kde může poskytovatel služeb při provozu zohlednit i individuální potřeby zákazníka na procesní zajištění práce s daty vyplývající z potřeb jednotlivých segmentů a oborů."

Výhody čerpání prostředků datových center jsou zřejmé: zákazník si pronajme tolik výpočetních prostředků a kapacit, kolik právě potřebuje, odpadají mu vysoké pořizovací náklady a o provoz jeho systémů se starají profesionální administrátoři. V případě potřeby je možné prakticky okamžitě navýšit kapacitu úložných či výpočetních prostředků. Zákazník navíc ve většině případů ani nemá možnost (s přijatelnými náklady) zajistit potřebné technologické zázemí (zálohovanou dodávku energie, chlazení, fyzické zabezpečení atd.), popřípadě se může soustředit na zajištění atypických požadavků jen pro své klíčové aplikace a běžné provozní systémy umístit do datového centra.

Zajímavý aspekt v posunu zájmu o služby datových center pak zmiňuje Martin Žídek, technický ředitel společnosti Master Internet: "V poslední době roste poptávka po pronájmu GPU serverů (serverů využívajících výkon procesorů určených primárně pro gradování grafických dat), související s těžbou kryptoměn a s úlohami umělé inteligence." V případě těchto úloh se využívá možnost schopností vysoké paralelizace výpočetních úloh v grafických procesorech.

Zákazníci žádají bezpečnost a dostupnost

Provozovatelé komerčních datových center se shodují v tom, že jejich zákazníci při poptávce služeb neřeší primárně výkon a kapacitu poskytovaných serverů a úložišť, jelikož si již zvykli, že právě tyto parametry lze prakticky kdykoliv navýšit na potřebnou úroveň. Důležitá je jistě cena, ovšem tu tlačí dolů vysoká konkurence na trhu služeb datových center a dostatek jejich volných kapacit.

"Každý zákazník je specifický a s tím je potřeba přistupovat i k jeho požadavkům a podmínkám konkrétních projektů. Důležitou roli hraje určitě cena, rozsah nabízených služeb, ale také samotná poloha datového centra a v neposlední řadě samozřejmě i bezpečnost. Zákazník sídlící v Praze určitě nebude chtít dojíždět obsluhovat svá zařízení a data třeba do Jihlavy a podobně. Kritérium výběru je pro každého jiné, proto je důležité zákazníka směrovat k jeho skutečným potřebám a tím mu pomoci s výběrem vhodného řešení," vysvětluje Petr Šimpach, obchodní ředitel společnosti Casablanca INT.

Zákazníci citliví na bezpečnost svých dat a vyžadující maximální dostupnost svých systémů a aplikací budou řešit klasifikace a certifikace datových center, jejichž služby se chystají využívat. Špičková datová centra přitom splňují například certifikace TIER III nebo TIER IV, reprezentující nejvyšší úrovně zabezpečení a provozní dostupnosti. V případě úrovně TIER III musí dostupnost dosahovat minimálně 99,98 procenta (průměrná doba výpadku je 1,6 hodiny), u TIER IV pak 99,99 procenta (doba výpadku nejvýše 15 minut). Bezpečnost dat pak řeší například certifikace ISMS (Information Security Management System) dle ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací) a samozřejmě i soulad s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Stále více firem také začíná řešit fyzické umístění svých dat, jelikož například v souvislosti se směrnicí GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů, jež začne platit od 25. května 2018) představuje pro klienty umístění dat na území Evropské unie výrazné zjednodušení související administrativy. To si uvědomují i nadnárodní poskytovatelé hostingových a cloudových služeb, a proto pro své evropské zákazníky budují datová centra na území EU.

Konkurence, nebo doplnění nabídky?

18,5 %

Podle analytiků Gartneru měl vloni globální trh služeb veřejného cloudu vyrůst o 18,5 procenta. Příjmy výrobců dosáhnou částky 220 mld. dolarů.

TIER

Špičková datová centra splňují například certifikace TIER III nebo TIER IV, reprezentující nejvyšší úrovně zabezpečení a provozní dostupnosti.

Právě nadnárodní poskytovatelé cloudových služeb, jako je například Microsoft se svou službou Azure nebo Amazon s AWS (Amazon Web Services), představují stále výraznější alternativu k službám lokálních datových center. Tyto služby lze čerpat na základě předplatného podle konkrétní kapacity a využívaných funkcí, slibují vysokou flexibilitu a díky zázemí u nadnárodních internetových gigantů i vysokou míru spolehlivosti a prakticky neomezenou škálovatelnost. Lokální provozovatelé datových center zatím ale tyto cloudové služby nevnímají tolik jako konkurenci, spíše jako doplnění nabídky na trhu.

Potvrzuje to například Vojtěch Vojík, obchodní ředitel společnosti DataSpring, když říká, že: "Vliv těchto služeb roste a setkáváme se s nimi stále častěji. Nelze je přitom vnímat pouze jako konkurenci, ale je potřeba hledat společná řešení. Velcí poskytovatelé totiž pomáhají v šíření povědomí o cloudových sužbách, což v konečném důsledku pomáhá i nám."

Cloudové služby, jako Amazon či AWS, jsou obecně vhodné pro vývojová prostředí, jelikož umožňují rychle a bez velkých nákladů otestovat chování aplikací na různých platformách a v různých režimech provozu. Svoji výhodu v extrémní škálovatelnosti prokazují také v prostředích s vysoce volatilním chováním uživatelů. Pro robustnější řešení jsou ale tyto služby často nákladnější, takže se firmy například pro provoz svých interních aplikací spoléhají spíše na služby datových center. Ve výhodě jsou provozovatelé datových center, kteří současně fungují jako dodavatelé komplexních IT služeb. Ti mohou svým zákazníkům nabídnout různé varianty provozu svých aplikací podle konkrétních požadavků.

"K budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem přispívá i to, že nelpíme za každou cenu na využití vlastních datových center u parametrů nebo služeb, kde by takový přístup znamenal nespokojenost zákazníka. Cloudové služby nadnárodních poskytovatelů lze navíc využívat jako základní stavební materiál daleko obsáhlejších služeb," upřesňuje Jiří Michálek, architekt řešení ve společnosti AutoCont CZ.

"Globální poskytovatelé se také mohou potýkat s různými omezeními v podobě legislativních požadavků (například definice lokality pro umístění a ukládání dat), jazykové bariéry, transparentní ceny a v neposlední řadě možnosti individuálního přístupu v kombinaci privátních a veřejných cloudů," dodává Jaroslav Slavíček, produktový manažer internetových služeb v T-Mobilu.

Nová hrozba na obzoru

Nedávno odhalené bezpečnostní mezery nazvané Spectre a Meltdown se týkají prakticky všech běžně používaných procesorů, a tedy i serverů v datových serverech. Navíc zatím nejsou k dispozici opravy, které by tato bezpečnostní rizika jednoznačně a efektivně ošetřily. "Aktuální rychlá řešení mají bohužel za následek velmi drastický pokles výkonu procesorů. Vzhledem k tomu, že pro využití této hrozby útočníkem je potřeba primárně fyzický přístup k serverům, tak se zatím můžeme opírat o velmi vysokou úroveň fyzického zabezpečení našich datových center. Proto můžeme akceptovat doporučení dodavatele virtualizace a tyto záplaty zatím neimplementovat," komentuje situaci Pavel Kaplan z O2 IT Services.

Trochu jiný pohled na věc nabízí Martin Žídek z firmy Master Internet, když říká, že: "Zranitelnostem Spectre a Meltdown věnuje naše technické oddělení zvýšenou pozornost. Informovali jsme naše zákazníky a v rámci standardních cyklů údržby aplikujeme softwarové záplaty. O širším dopadu ale můžeme zatím jen spekulovat. Výkon serverů průběžně monitorujeme, a byť očekáváme jeho degradaci, prozatím mohu konstatovat, že žádný dramatický propad nepozorujeme."

Bezpečnostní hrozby jako Spectre a Meltdown nebo nedávné masivní útoky vyděračského softwaru (ransomwaru) ve svém důsledku mohou zvýšit poptávku firem po službách datových center a zrychlit přenos podnikových systémů do cloudu. Zabezpečení IT infrastruktury klade na její provozovatele stále větší nároky, takže je logické, že se firmy budou chtít stále častěji zbavit starostí o IT, rozpustit rozpočty na investice do IT infrastruktury do provozních nákladů a intenzivněji se věnovat rozvoji svých služeb, vývoji nových produktů a obchodování se svými zákazníky.

 

Článek byl publikován v únorovém čísle magazínu ICT revue.