Sociální média dnes často představují hlavní zdroj informací. Firmy je používají pro marketing, prodej a komunikaci se svými zákazníky. Dnešní generace mileniálů dokonce na základě sociálních sítí činí většinu svých nákupních rozhodnutí, hledá si přes ně práci a organizuje své volnočasové aktivity.

Sociální sítí s největším počtem uživatelů je Facebook, v ČR má na této síti účet 4,8 milionů lidí, z nichž celých 1,5 milionu je mladší než 25 let. Facebook ovšem není jedinou sítí, která ovlivňuje chování uživatelů. Např. v průzkumu společnosti Hubspot uvádí 72 % zákazníků z generace mileniálů, že módu nebo kosmetiku nakupují na základě příspěvků na Instagramu. 71 % respondentů tohoto průzkumu se zase při on-line nákupech spoléhá na doporučení jiných uživatelů. Analytická společnost Gartner odhaduje, že až 84 % mileniálů je při nákupech ovlivněno uživatelsky vytvářeným obsahem, přičemž k tradičním formám propagace produktů jsou jinak spíše nedůvěřiví. Přítomnost většiny firem na sociálních sítích je tedy nutná, nicméně sama o sobě nestačí – pro úspěch je zde nutné volit jiné prostředky než u tradičních prodejních kanálů. Firmy by se např. měly snažit diskutovat s uživateli, spravovat komunity svých příznivců a přesvědčovat zákazníky, aby o svých zkušenost psali a firmu propagovali sami. A odtud je již jen krok k samotným prodejům a rozšíření i do světa B2B.

„Podle naší Vize 2025, která předpovídá vývoj segmentu podnikových služeb v ČR, bude role sociálních médií sílit. Ovlivní nejen obchodní modely, ale významným způsobem budou transformovat i samotné firemní procesy,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Tyto změny vytvoří pro náš obor celou řadu nových příležitostí, protože mnoho procesů bude možné poskytovat jako službu. Z toho důvodu vznikne i množství nových pracovních pozic. Půjde např. o tvůrce obsahu, experty pro řízení komunit, analytiky dat ze sociálních médií nebo marketingové specialisty v tomto prostředí.“ Již dnes technologie sociálních sítí stále více ovlivňuje podobu podnikových aplikací, které se tím stávají pro uživatele mnohem jednodušší. Podobně se budou mladým generacím zaměstnanců přizpůsobovat i vlastní podnikové procesy.

Nové pracovní pozice v oblasti sociálních médií budou ovšem od zaměstnanců vyžadovat schopnosti přesahující pouhou uživatelskou znalost daného prostředí; podle typu pracovních pozic půjde mimo jiné o hlubší technické znalosti nebo naopak „měkké“ dovednosti. Dle expertů z ABSL půjde vesměs o kvalifikovanou a kreativní práci, většina rutinních procesů bude totiž automatizována s pomocí nástrojů umělé inteligence.