Šifrování dnes v nějaké podobě využívá každá zodpovědná firma k ochraně citlivých informací ve své komunikaci. Podle průzkumu analytické společnosti NSS Labs bude již letos 75 % webového provozu šifrováno. Na druhou stranu, správa šifrování je v delším horizontu komplikovaná a představuje další výzvu, které musí firmy čelit.

Flowmon ETA Top TLS versions overview

„Vzhledem k rostoucímu objemu počítačových útoků zneužívajících neadekvátní šifrování lze očekávat, že nároky na šifrování budou čím dál vyšší. Bude náročnější zajistit, aby standardy, které organizace pro šifrovanou komunikaci vyžaduje, byly dodržovány. Schopnost analyzovat takovou komunikaci je proto rozhodující pro efektivní vynucování bezpečnostní politiky,“ říká Pavel Minařík, CTO ve Flowmon Networks.

Flowmon ETA Certificate overview 

Flowmon 10: Analýza šifrovaného provozu – přehled certifikátů

Flowmon monitoruje metadata síťového provozu, které prezentuje ve formě tzv. datových toků (NetFlow/IPFIX). Ty jsou pro potřeby Encrypted Traffic Analysis navíc obohaceny o specifické informace získané z TLS protokolu, tedy o atributy šifrovaného spojení mezi dvěma subjekty. Díky tomu mohou síťoví specialisté odhalit komunikaci využívající neaktuální SSL certifikáty, certifikáty nekompatibilní s firemní bezpečnostní politikou, kontrolovat sílu šifrování, identifikovat nežádoucí verze TLS obsahující chyby, zranitelnosti nebo nežádoucí aplikace.

Tento přístup nevyžaduje dešifrování komunikace, nedochází tak k narušení soukromí uživatelů, nijak nedegraduje výkon sítě a umožňuje analyzovat šifrovaný provoz bez ohledu na objem přenesených dat a rychlost sítě.

„Flowmon poskytuje síťovým administrátorům kontrolu nad šifrovaným provozem. Monitoruje a analyzuje metadata kompletního síťového včetně šifrovaného provozu. Díky tomu mohou týmy síťových operátorů naplňovat bezpečnostní požadavky organizace, zabraňovat nežádoucí komunikaci a zároveň nenarušovat soukromí datové komunikace,“ dodal Pavel Minařík.   

Flowmon ETA Key lengths and encryption algorithms overview 

Flowmon 10: Analýza šifrovaného provozu – přehled šifrování a délky klíče

Flowmon ETA navíc poskytuje administrátorům takovou viditelnost do šifrovaného provozu, která umožňuje boj s kybernetickými hrozbami a malwarem zneužívajícím šifrování k tomu, aby se vyhnul detekci. Typicky se jedná o komunikaci s command and control servery, útoky typu man in the middle (MITM) nebo neoprávněné získávání dat z firemní sítě.