Globální studie, kterou provedl IBM Institute for Business Value (IBV) ve spolupráci se společností IBM Oxford Economics, sledovala početně shodnou skupinu žen a mužů v různých odvětvích. Cílem výzkumu bylo odpovědět na otázky, proč je rozdíl mezi ženami a muži ve vedoucích pozicích tak velký a co lze udělat pro to, aby k rovnosti žen a mužů v těchto pozicích došlo.

Studie například ukázala, že v rámci sledovaných organizací a společností, je pouze 18 % top manažerských pozic obsazeno ženami. To je podle studie IBM způsobeno několika klíčovými faktory.

Muži podceňují rozsah genderových předsudků na pracovištích

Až 65 % manažerů v průzkumu uvedlo, že by byli pravděpodobně povýšeni na vrcholnou manažerskou pozici, i kdyby byly ženami. Jsou o tom přesvědčení, a to i navzdory reálně nízkému počtu žen, které v současné době tyto posty zastávají.

Jen málo organizací si uvědomuje naléhavost tohoto problému

Organizace a společnosti většinou uplatňují přístup tak zvané „bezstarostné nedbalosti k rozmanitosti“. Spíše než o disciplinované uplatňování genderové rovnoprávnosti se zaměřují na další aspekty organizační výkonnosti.

„Za poslední rok se zvýšil celosvětový zájem o diverzitu a výhody inkluzivních týmů jsou nyní dobře zdokumentovány," říká Michelle Peluso, senior viceprezidentka IBM pro digitální prodej a marketing. „Máme tedy skvělou příležitost přejít v podobném duchu od inkluze, k dalším obchodním prioritám."

Studie také sledovala reakce na názor, že firmy a organizace aktivně podporující rovnost pohlaví ve svém vedení jsou finančně úspěšnější. Pouze 38 % respondentů průzkumu souhlasilo s tímto tvrzením, přitom 100 % z nich souhlasilo s tím, že podniky musí pokračovat v provádění změn, které povedou k rovnosti žen a mužů na pracovišti.

Bez konkrétních kroků změna nepřijde

Studie rovněž definovala klíčové kroky vedoucí k vytvoření kultury, která podporuje genderovou rovnost na pracovišti. Organizace a společnosti, které se jimi chtějí inspirovat, musí realizovat konkrétní iniciativy, které přímo ovlivňují výkonnostní cíle a pobídky na všech úrovních organizace. Studie obsahuje také plán změn, který zahrnuje následující požadavky:

-        Udělejte z rovnosti žen a mužů ve vedení svou prioritu
Stejně jako pro jakoukoli jinou formální obchodní prioritu, legitimujte svůj závazek tím, že začleníte ženy do formálního podnikatelského plánu vaší organizace s klíčovými ukazateli výkonnosti.

-        Vytvořte kulturu začleňování
Zahrňte rovnost pohlaví do strategie vaší firmy. Vytvořte programy, které podporují pružnější pracovní postupy a formální iniciativy pro ženy.

-        Stanovte zodpovědnost vedení za výsledky tohoto procesu
Zainteresujte do tohoto procesu konkrétní vedoucí pracovníky, kteří mají skutečné pravomoci a mohou posílit počty žen na vedoucích pozicích. Dále zde hraje roli představenstvo, které dodržování těchto pravidel může ovlivnit.

Více o studii naleznete zde.