V průběhu času totiž školy přizpůsobovali "výuku" tak, aby i v rychle se měnícím prostředí byznysu byli topmanažeři stále schopní efektivně vést firmy i své zaměstnance. "Našimi studenty jsou kvalifikovaní lidé z velmi širokého spektra profesí, proto je nezbytné nabídku programů neustále vyvíjet a rozšiřovat. V manažerském programu MBA jsme zpočátku nabízeli šest specializací, které jsme postupně zvyšovali až na současných devatenáct, dále nabízíme i vzdělání v programech LLM a DBA," říká Simona Probstová, manažerka vzdělávání na European School of Business & Management. K trendu rozšiřování programu MBA, který tak více odpovídá současnému pojetí leadershipu, se připojila i Cambridge Business School, která v současnosti nabízí čtrnáct MBA specializací. "Když jsme v roce 2012 vstoupili na trh, nabízeli jsme sedm specializací. Každým rokem evidujeme narůstající počet zájemců téměř ve všech programech, u některých programů se jedná o meziroční nárůst až dvacet pět procent," vysvětluje jeden z důvodů rozšíření nabídky Blanka Frýbová, koordinátorka studijního oddělení Cambridge Business School. Podobně je na tom Business Institut, který za deset let existence rozšířil nabídku z deseti na více než dvacet programů. "V poslední době jsme zaznamenali velký zájem u programů MBA se zaměřením na konkrétní obory, jako jsou PR, interní audit nebo cestovní ruch," upřesňuje Ivo Ducheček, ředitel společnosti Business Institut EDU.

Nemění se však jen počet specializací, ale i samotná výuka uvnitř jednotlivých oborů. Například nastupující Průmysl 4.0 mění mnohé, léta zaběhnuté pořádky. Zvyšuje se procento automatizování výroby, některé pracovní pozice zanikají a nové vznikají. "Náplň předmětů musí reflektovat všechny tyto změny, navíc i změny v telekomunikacích a změny v lidském životě související se vzestupem sociálních sítí. Proto také zařazujeme jiné volitelné předměty, které tento vývoj následují, například provoz a řízení technologií, obchodní analýzy pro firmy, finanční zprávy a hodnocení, strojové učení a umělá inteligence, případně i sociální média," vysvětluje důvod flexibilních osnov MBA programu Irena Jindřichovská, děkanka Anglo-americké vysoké školy, která v ČR zastupuje Chapman University. S tímto názorem se ztotožňuje i děkan University of New York in Prague, Andreas Antonopoulos, podle kterého mileniálové postupně ovládají pracovní trh a nahrazují generaci X, proto klasická výuka ve třídách začíná být nahrazována výukou on-line a modely, které nejlépe slouží právě generaci mileniálů. "Výuka je pak dotvářena samotnými profesory a studenty podle jejich konkrétních požadavků," dodává.

Studijní materiály on-line jsou dnes standardem

I vzhledem ke generační obměně a pracovnímu vytížení většiny studentů školy nabízejí veškeré studijní a pomocné materiály on-line, případně nabízejí e-learning. Například na Vysoké škole báňské není docházka do MBA programu povinná a studenti mají k dispozici veškeré materiály i v elektronické podobě v systému pro řízení výuky LMS Moodle. "Studenti některých programů mají rovněž přístup k elektronickým zdrojům Liverpool John Moores University, se kterou v rámci MBA programu spolupracujeme," doplňuje Zdeněk Zmeškal, děkan Ekonomické fakulty VŠB. Podobné je to na Cambridge Business School, kde je e-learning součástí výuky již od samotného počátku. "Současně nabízíme i vzdělávací program MBA Executive Management Online, jehož hlavní výhodou je možnost komunikace s lektorem či ostatními studenty bez podmínky fyzické účasti na přednáškách. Využíváme moderní virtuální učebnu, která je schopna nahradit řadu vzdělávacích postupů a je téměř plně interaktivní," říká Blanka Frýbová. Některé školy dokonce nabízejí vlastní informační systém, vyrobený na míru studentům tak, aby měli přístup k co největšímu množství potřebných dat, ať už se jedná o publikace a odborné texty, doprovodnou literaturu i multimediální studijní obsah. "Zpočátku jsme využívali zprostředkovaný e-learningový systém, později jsme ale zjistili, že je prostor jej v mnoha ohledech zdokonalit. Vytvořili jsme tedy vlastní vzdělávací platformu, která je navržena tak, aby splňovala veškeré uživatelské požadavky a poskytovala jednotné, intuitivní a bezpečné prostředí pro vzdělávání, spolupráci a komunikaci s lektory, studijním oddělením i kolegy," vysvětluje Simona Probstová z ESBM s tím, že studenti v rámci tohoto systému mohou také odevzdávat seminární a závěrečné práce, přihlašovat se na prezenční část výuky nebo využívat elektronickou knihovnu. Vlastní informační systém vyvinuli i na Business Institutu. "Tento systém jsme vyvíjeli několik let, protože nikdo nic podobného na trhu nenabízí. Současně mohou naši studenti využívat on-line knihovnu, která čítá více než 4200 on-line knih, což jim velmi usnadní samotné studium a vyhledávání informací," dodává ředitel Ivo Ducheček.

Soft skills jsou a budou základem i v budoucnu

Vzhledem k tomu, že svět se neustále mění, není ani současná podoba MBA programů konečná. Školy sledují aktuální trendy i vývoj a postupně se připravují na další úpravy podle potřeb, které budou důležité v blízké budoucnosti. S tím pak samozřejmě souvisí i přirozený zánik některých aktuálně nabízených specializací a oborů. Podle děkanky Anglo-americké vysoké školy, Ireny Jindřichovské, je v měnícím se světě a při rostoucí globalizaci potřeba stále rozvíjet komunikační a analytické schopnosti a umět pracovat s různorodými informacemi. "Nejlepší cesta k přípravě studentů na neznámé zítřky je zaměření se na soft skills, protože umění jednat s lidmi nikdo nenahradí." S touto myšlenkou souhlasí Zdeněk Zmeškal z VŠB, který se také domnívá, že základní a univerzálně aplikovatelné manažerské kompetence a znalosti zůstanou, a doplňuje, že celosvětovým trendem je posilování prakticky orientované výuky a důraz na etiku byznysu a jeho dopad na společnost, digitalizaci a propojování byznysu a techniky. A podobný pohled na budoucnost MBA programu má i rektor UNYP, Andreas Antonopoulos. "Do budoucna očekáváme, že se studenti budou muset profilovat tak, aby jejich dovednosti rozvíjely lidský potenciál v měkčích oblastech kreativity, představivosti a inovací. Tam, kde bude menší tlak na automatizaci, kterou postupně do standardnějších tvrdších dovedností bude přinášet zapojení počítačů a umělé inteligence."

A přestože ke všem těmto změnám patří ekonomický vzestup Číny, Jižní Koreje či Indie a rostoucí význam některých evropských zemí, zatím platí pravidlo, že základním jazykem pro byznys je v současnosti angličtina. Proto oslovené školy a instituty v současné chvíli neuvažují o možnosti výuky MBA programu v jiném jazyce, než je angličtina a případně čeština. "Programy MBA dnes naleznete v jakékoliv jazykové mutaci. Pokud někdo chce studovat například ve francouzštině, pak bych raději doporučil obrátit se přímo na školy z Francie. Máte tak záruku vysoké erudovanosti a jazykového posunu," říká na závěr ředitel Business Institutu EDU, Ivo Ducheček.

 

Článek byl publikován v magazínu Práce & Kariéra.