Doprava ve městech má hned několik hledisek od bezpečnosti a plynulosti provozu přes efektivní využívání MHD až po parkování. Ve většině měst je přitom dnes kladen důraz především na zatraktivnění MHD a napojení tras dopravních prostředků městské hromadné dopravy na další možnosti pohybu po městech − ať už pěšky, na kole nebo třeba na stále oblíbenějších elektrických koloběžkách. Na rozdíl například od našich západních sousedů pak u nás zatím trochu stranou zůstávají koncepty podpory elektromobility či carsharingu. Veškerou dopravu se dnes města snaží řídit z jednoho místa, tedy centrálního dispečinku, nazývaného též centrální informační systém. Moderní technologie přitom umožňují zvyšovat bezpečnost na vozovkách a zároveň efektivnější řízení dopravy.

Technologická řešení, se kterými lze koncept smart city s inteligentně řízenou dopravou stavět, zahrnují například informační tabule s dojezdovými vzdálenostmi na základě aktuální dopravní situace, inteligentní správu volných míst na parkovištích i komplexní řízení povrchové dopravy. S plynulostí dopravy ve městech mohou pomoci třeba i semafory řízné na základě aktuální dopravní situace s preferencí vozidel integrovaného záchranného systému a MHD. "Z technologického pohledu se vždy jedná o systémy, ve kterých je potřeba shromáždit z nejrůznějších senzorů velké množství dat, tato data pak extrémně rychle zpracovat a následně provést zpětnou vazbu, například v podobě zobrazení informace na informačním panelu nebo přepnutí světla na semaforu," vysvětluje Viktor Němec, senior presales manager ve společnosti Oracle Czech.

40 %

Takové procento měst a obcí Středočeského kraje zatím nemá v žadném strategickém dokumentu zpracovaný koncept chytrého města. Vyplývá to z loňského průzkumu Středočeského inovačního centra.

Efektivní řízení dopravy s využitím senzorů a umělé inteligence zpracovávající získaná data demonstrovala společnost Microsoft v bulharské Sofii během bulharského předsednictví EU. S pomocí umělé inteligence byly zjišťovány informace o tom, kde lze očekávat potíže s dopravou, typicky po konání kongresů, a vypočítávány náhradní trasy. Umělá inteligence na základě dat o průjezdu vozidel rozpozná, zda dojde k zahlcení silnic, a doporučí řidičům nejvhodnější cestu. Inteligentní technologie pro řízení dopravy nasazuje v České republice například město Ostrava, kde se začalo implementací jednoduchých řídicích systémů na úrovni křižovatek a pokračuje se zaváděním sofistikovaného systému plynulého řízení dopravy v závislosti na dopravní intenzitě a dalších proměnných podmínkách. Nedílnou součástí je také poskytování dopravních informací dalším systémům.

Senzory v parkovištích

Mnoho projektů chytrých měst začíná u řešení dopravy v klidu − tedy parkování. Základem technického řešení jsou senzory zabudované v každém parkovacím místě, detekující jeho obsazenost, dále platforma pro sběr dat o obsazenosti parkovišť a prezentační vrstva těchto informací. Tou může být mobilní aplikace pro smartphony s Androidem a iOS, webový portál a pak také samozřejmě informační tabule u vjezdů do měst a v blízkosti parkovišť. Zavádění inteligentních parkovacích systémů má pozitivní dopad nejen na plynulost dopravy a efektivnější využívání MHD, ale samozřejmě také na životní prostředí. Auta informovaných řidičů nekrouží v ulicích v marné snaze najít místo k zaparkování, ale míří rovnou na aktuálně volné parkoviště. Šetří se palivo i čas a v ideálním případě je možné prostřednictvím mobilní aplikace za parkování také zaplatit a sledovat zbývající dobu parkování.

"Tradiční způsoby platby parkovného jsou nekomfortní a kontrola dodržování pravidel parkování je velmi nákladná a neefektivní. Chytrá parkovací řešení umožňují městům a provozovatelům parkování vyhodnotit využívání současných parkovacích míst, zavést efektivní řízení dopravy v klidu, zvýšit disciplínu parkujících a řidičům ulehčit parkování," dodává Matěj Řáda, manažer inovací ve společnosti T-Mobile.

Právě T-Mobile má ve svém portfoliu systém chytrého parkování ParkDots, který kombinuje mobilní, cloudové a IoT technologie s cílem zlepšit parkování. Systém může v reálném čase sledovat obsazenost parkovacích míst a zajistit navigaci k těm volným. Umožňuje také platbu za parkování a má další užitečné funkce. V současnosti toto řešení využívá několik měst v Evropě, v přípravné fázi je také několik projektů v České republice.

Chytrá MHD

Řešení na podporu efektivity a atraktivity MHD zahrnují zapojení informací o linkách MHD do navigačních systémů při výpočtech tras, možnost sledování aktuální polohy vozů MHD v mobilních aplikacích, stejně jako třeba chytré zastávky, které cestujícím poskytují informace o dojezdových časech a zpožděních a centrálnímu dispečinku údaje o počtech cestujících. Za příklad si opět můžeme vzít město Ostrava, kde tamní dopravní podnik využívá komplexní řešení komunikační a dopravní platformy včetně osazení vozidel MHD potřebnými technologiemi. Řešení zahrnuje internetové připojení pro cestující pomocí wi-fi ve více než 700 vozidlech MHD, podporu komunikace vozidel mezi sebou i s dopravní infrastrukturou a také mobilní aplikaci dopravního podniku včetně jízdenkového systému. Díky integraci jednotlivých dopravních systémů (informace o osobní dopravě, MHD i parkování) si pak obyvatelé i návštěvníci měst snadno zvolí optimální způsob dopravy, který jim ušetří čas a starosti.

Jak jsou města připravena?

Smart city je dnes velmi módním pojmem, což často vede k tomu, že města chtějí začít zavádět inteligentní technologie, aniž by si předem jasně definovala problém, který chtějí s jejich pomocí řešit. Vždy je tedy nutné nejprve problém pojmenovat (parkování, řízení dopravy, svoz odpadu atd.) a teprve pak začít hledat jeho řešení.

"Řada měst zatím hledá cestu k tomu, jak jednotlivé oblasti konceptu smart city včetně dopravy řešit. Toho mnohdy využívají obchodníci z méně solidních firem, kteří slibují rychlá a levná řešení. Ta ale bohužel většinou nefungují. Proto bych vždy doporučil nechat si kvalitně zpracovat rozvojový plán pro oblast dopravy tak, aby následná řešení opravdu přinesla obyvatelům měst užitek. Následně pak pro realizaci volit pouze firmy, které v oblasti chytrých řešení mají dostatečné reference," doporučuje Jan Hlaváček, specialista na IoT a business development manažer společnosti ČD − Telematika.

Zatímco v některých oblastech dává smysl standardizace a nasazení jednoho univerzálního řešení, například pro parkování, v řadě jiných případů není úplně jednoduché identifikovat správné smart city řešení pro konkrétní město.

"Různá města mají různé potřeby, a co vypadá jako výborný nápad v Praze, může být pro jiné město naprosto irelevantní a naopak. Velmi důležité také je, aby výstupy z těchto projektů, se kterými přijde do styku běžný občan, tedy jejich koncový uživatel, byly maximálně jednoduché a srozumitelné. S ničím složitým nebude nikdo z nás ochoten v běžném denním životě pracovat," dodává Viktor Němec ze společnosti Oracle Czech.

Díky senzorům můžeme získat mnoho dat, ale je pak uměním je správně využít, analyzovat a postavit na nich řešení, která zlepší dopraví situaci ve městě. "Razantní rozvoj systémů pro smart city lze očekávat s nástupem mobilních sítí páté generace (5G), které technicky umožní například provoz samořiditelných aut nebo dynamickou navigaci, prostřednictvím které se řidiči s dostatečným předstihem dozvědí o aktuálních omezeních na cestě či o nepříznivých povětrnostních podmínkách. Inteligentní systém získané informace vyhodnotí a navrhne optimální trasu nebo jinou kombinaci dopravních prostředků," přibližuje inovace, které přinesou nové sítě, Pavlína Zemanová, IoT business development manažerka společnosti Vodafone.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.