Martin Štrupl bude nově působit na pozici „řídícího partnera“ ve skupině eD system Group. Tato skupina sdružuje několik společností z oblasti logistiky, distribuce, IT servisu, vývoje softwarů a B2B i B2C trhu. Mezi hlavní členy patří například přední český a slovenský IT distributor eD system, společnost pro logistická řešení CELogis, projektový distributor DNS, systémový integrátor E LINKX nebo společnost zaměřená na komplexní správu hardwarového vybavení Dileris. Skupina v současné době působí na trzích CR, SR, PL a její souhrnný obrat se blíží 15 mld CZK.

Spolupráce se po dohodě s akcionáři bude pohybovat ve dvou základních rovinách. První rovina zahrnuje kontrolu nad stávajícím portfoliem z pohledu holdingového řízení a dozorčích rad. Obnáší to především řízení stávajících firem v rámci holdingové struktury, pravidelný reporting, kvartální rozbory nebo tvorbu a kontrolu ročních budgetů. Druhá rovina se pak nese v duchu hledání nových obchodních příležitostí. V tomto směru bude hlavním úkolem diverzifikace, hledání a realizace nových příležitostí napříč obory, včetně případných akvizic.

Martin Štrupl představuje velké jméno v oblasti potravinářství a oboru vůbec, kde mimo jiné fungoval i v představenstvu potravinářské a hospodářské komory. Po 15 letech opustil společnost Hamé, kde se po integračním procesu s novým vlastníkem rozhodl pro životní změnu. Ze známých vod potravinářství tak přijal novou výzvu v podobě IT.

„Po 15 letech v oblasti FMCG je pro mě přechod do IT velkou změnou. Je to však změna, kterou vítám. Po tolika letech v jednom oboru jsem se chtěl profesně zaměřit na něco jiného. Společnost Hamé jsem měl velmi rád, a neodcházelo se mi lehce. V rámci oboru potravinářství jsem nasbíral spousty zkušeností, a vybudoval jsem si jak jméno, tak množství pevných vztahů, které v tuto chvílí vlastně opouštím. Naopak v oboru IT jsem de facto osoba neznámá,“ vyjádřil se ke změně oboru Martin Štrupl.

Na novou pozici ale přináší Martin spoustu zkušeností, které se prolínají napříč obory, jako jsou řízení lidí nebo fungování obchodu. Nově se navíc setkává s rozdílnými oblastmi firemní struktury, především v oblasti B2B.

„Obory se dost liší. V eD system Group je práce rozmanitá a pracuji zde de facto na několika projektech zároveň. Z hlediska rozvojové stránky se zde také nabízí daleko více příležitostí, například v oblasti technologií nebo e-commerce. Zaměření je zde převážně na Česko a Slovensko. Co se týče potravinářství, sféra zacílení byla naopak poněkud omezená. Na druhou stranu hrála velkou roli diverzifikace produktových kategorií a významná učast na zahraničních trzích a export.“ přiblížil Martin Štrupl rozdíly ve společnostech.

Společně s hlavním akcionářem skupiny Hynkem Tylem mají jasný směr, kterým chtějí společnosti ve skupině nasměřovat. Aktuálně se jedná především o hledání nových příležitostí pro růst každé z nich.

„V součinnosti s Hynkem Tylem bychom chtěli v každé z firem zefektivnit procesy a pro každou z nich najít nové příležitosti. Ty je nutno z dlouhodobého hlediska diverzifikovat, abychom zajistili jejich stabilitu. Našim cíle je tedy najít „další nohu“, o kterou se budou moci společnosti opírat. Teprve tak mohou dále růst,“ popsal své vize ve společnosti.