Julie Sweet (51) je v současné době ředitelkou Accenture pro Severní Ameriku, která je největším geografickým trhem společnosti s příjmy přibližně 18 miliard dolarů za fiskální rok 2018 a poskytuje služby 70 % z 500 firem žebříčku Fortune. V předchozích obdobích byla hlavní právničkou firmy, tajemnicí a vedoucí oddělení compliance. Jako členka seniorního výkonného týmu Accenture, kde působila téměř deset let, hrála hlavní roli v obchodní a investiční strategii firmy. Před nástupem do Accenture byla Julie Sweet 10 let partnerkou právnické firmy Cravath, Swaine & Moore LLP. Po převzetí funkce generální ředitelky se stane členkou představenstva společnosti.

„Julie se do vedení Accenture skvěle hodí, vzhledem k tomu, že dobře ovládá náš byznys a má za sebou skvělé výsledky na našem největším trhu,“ uvedl David Rowland. „V Accenture jsme na kladné růstové trajektorii a máme velmi dobrou pozici pro další rozvíjení naší silné dynamiky. Jsem velmi rád, že Julie nyní povede naši společnost a těším se spolu s celým naším týmem na spolupráci s ní. Zajistíme bezproblémový přechod do další fáze růstu a vedoucí pozice Accenture na trhu.“

„Jsem skutečně poctěna tím, že budu vést tak výjimečnou společnost jako generální ředitelka Accenture,“ řekla Julie Sweet. „Těším se na to, že navážu na úzkou spolupráci s naším výjimečným seniorním týmem manažerů spolu s Davidem, naším výkonným předsedou a s celým naším představenstvem. Accenture má ty nejtalentovanější lidi a skupinu vedoucích pracovníků v našem oboru. Společně povedeme Accenture k dalšímu růstu a budeme se nadále vytrvale zaměřovat na služby našim klientům, budeme přinášet hodnoty našim akcionářům a naši lidé budou nadále získávat ty nejlepší kariérní zkušenosti.“

Mimo Accenture se Julie Sweet zabývá tématy jako je inovace, dopad technologií na byznys, inkluze a diverzita. Pracuje na řešení nedostatků v klíčových dovednostech a spolupracuje na vytváření inkluzivní ekonomiky inovací. Spolupracuje na tom s vedoucími představiteli byznysu, vzdělávání a vlády a společně tak vytvářejí národní profesní hnutí.

Julie Sweet je členkou představenstva společnosti Catalyst a je členkou výkonné rady společnosti TechNet. Je též členkou Business Roundtable, skupiny generálních ředitelů největších amerických korporací vytvořené na propagaci veřejné obchodní politiky. Dříve pracovala v jejím představenstvu jako předsedkyně technického výboru.

Marge Magner uvedla: „Julie má za sebou takové zkušenosti ve vedení a obchodní zkušenosti, které jsou nepochybně pro vedoucí pozici v Accenture zásadní, včetně schopnosti budování vztahů s významnými klienty, zaměření na inovativní vedení, oddanost k našim lidem a klíčovým hodnotám a zaměření na vytváření hodnot našim akcionářům. Za celé představenstvo mohu říci, že se těšíme na blízkou spolupráci s Julií v její nové funkci.Zároveň jsme potěšeni, že budeme moci nadále využívat zkušeností Davida získaných v aktivní funkci výkonného předsedy. Jako dočasný generální ředitel byl během této přechodné doby příkladným manažerem s vytrvalým zapojením ve vedení byznysu Accenture, kde přispíval k budování naší silné dynamiky. Jsme vděčni za jeho vedení a péči. S Julií ve funkci generální ředitelky a s Davidem na postu výkonného předsedy bude mít Accenture na trhu obrovské výhody.“

David Rowland (58) byl 10. ledna 2019 jmenován dočasným generálním ředitelem Accenture. Během své 36leté kariéry ve společnosti zastával významné vedoucí funkce a hrál hlavní roli ve formování růstové strategie Accenture. Před jmenováním dočasným generálním ředitelem byl od července 2013 finančním ředitelem Accenture. David Rowland je dlouhodobým členem výboru Global Management Committee Accenture, byl též předsedou výboru auditu Audit Committee v Avanade, což je společný podnik Accenture a Microsoftu. Předtím, než byl jmenován finančním ředitelem, zastával Rowland více než šest let funkci senior vice prezidenta pro finance v Accenture a provozní rady Operations Council v Accenture.

Jako výkonný předseda bude nadále hrát klíčovou roli a bude aktivně zapojen do byznysu Accenture. Bude předsedat představenstvu, bude poradcem Julie a bude zapojen do dlouhodobé obchodní strategie Accenture. Bude pokračovat v reprezentaci Accenture u klientů po celém světě a u klíčových externích skupin.

Společnost Accenture potvrdila, že ve čtvrtém čtvrtletí ani v celém fiskálním roce 2019 se neočekávají žádné změny ve vývoji byznysu, jak lze vyčíst ze zprávy o výsledcích za třetí čtvrtletí publikované
27. června 2019.