Zaměstnanec si například může z mobilního telefonu (nebo píchaček, přes web) zkontrolovat svůj plán směn, aktuální stav přesčasů, zbývající dovolenou nebo si o dovolenou může požádat, stejně jako o prohození směny. Systém následně ohlídá, zda nedochází k porušování pravidel, například limitů u dovolených s nastavenou kvótou dvou zaměstnanců čerpajících dovolenou ve stejný den. A pokud je vše v pořádku, žádost okamžitě dorazí formou notifikace k nadřízenému

Chytré telefony se v moderních docházkových systémech perfektně hodí i pro tzv. automatickou geofence docházku. Na mapě jednoduše vyznačíte perimetr okolo budovy či detašovaných pracovišť. Pokud zaměstnanec (vybavený telefonem s nainstalovanou aplikací) vstoupí či opustí vytyčený prostor, systém změnu automaticky zaznamená. Nemusíte se tak o evidenci docházky jakkoliv starat.

Horkou novinku v oblasti docházkových systémů představují autonomní IoT píchací hodiny. Jde o malá zařízení s baterií na více než rok provozu, která díky internetu věcí nepotřebují wi-fi ani jiné sítě a vloženou docházku přesto okamžitě odešlou na server. Obzvláště přínosná budou tato nová zařízení pro stavební firmy a facility managementy společností, které v terénu nemohou instalovat klasické píchačky.

Data docházky, času stráveném na projektech, žádostech, plánech směn či služebních cestách jsou pak v moderním systému k dispozici nejen formou tiskových sestav, ale i přes REST API. Díky tomu se snadno integrují do dalších vnitropodnikových systémů a s cennými daty se dá dále pracovat například při tvorbě KPI.

Je zřejmé, že možnosti moderních docházkových systémů dalece přesahují funkce klasických píchaček. A v kombinaci s mobilními technologiemi zajistí kontrolu docházky i tam, kde to dříve možné nebylo.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.