Nový program vytváří přidanou hodnotu s cílem usnadnit a přizpůsobit spolupráci individuálním potřebám a růstu všem partnerům společnosti Sophos, ať už se jedná o distributory a poskytovatele implementačních služeb nebo společnosti se zájmem stát se specialistou na bezpečnostní řešení.

Čtyři úrovně Autorizovaný, Stříbrný, Zlatý a Platinový partner zůstávají zachované, upraveny byly podmínky pro přechod na vyšší úroveň, aby se partneři mohli co nejsnáze rozvíjet a těžit z vyšších slev.

Naším zájmem je generovat obchodní příležitosti a získávat potenciální zákazníky ruku v ruce s našimi partnery. Kromě organizačních změn se proto zvláště zaměřujeme na registraci nových obchodních případů a projektů,“ řekl Mariusz Rzepka, oblastní manažer prodeje pro východní Evropu. „V posledních měsících velmi intenzivně nasloucháme partnerům a vyhodnocujeme, kde je naše pozice dobrá a kde si můžeme vést ještě lépe. Restrukturalizace nám otevírá nové možnosti, jak využít výhod našeho řešení synchronizovaného zabezpečení a úspěšně soupeřit s konkurencí. Nesoustředíme se tak pouze na klasické oblasti, jakými jsou koncový bod a brána, ale vědomě se vydáváme do nových oblastí byznysu, které se před námi otevírají, jako například cloud. Mimo to, s nově vytvořeným týmem pro středně velké firmy jsme začali nabízet našim partnerům ještě větší podporu. Pomáháme partnerům identifikovat příležitosti pro zlepšení a předkládáme návrhy a témata, jež mohou vést k získání nových potenciálních zákazníků.

Program MSP Connect

Firmy spolupracující se společností Sophos mají k dispozici řadu ověřených nástrojů, které byly v rámci nového partnerského programu vylepšeny a lze je využívat v partnerském portálu. Jedním z výrazných prvků této oblasti podpory jsou řízené služby. S pomocí programu MSP Connect mohou partneři nabízet svým zákazníkům kompletní ochranu s poskytovatelem, programem i bezpečnostním portfoliem řízeným prostřednictvím jednoduché platformy pro správu. Program MSP Flex navíc nabízí partnerům se zájmem o aktivní poskytování řízených služeb potřebný základní nástroj, přičemž Sophos poskytne i potřebné know-how v rámci komplexního programu školení a certifikací.

Účinné zabezpečení informačních technologií je možné pouze v případě, že se zohledňují individuální potřeby firem a spolupráce je postavena na vzájemné důvěře,“ říká Rzepka. „Vyžaduje to individuální poradenství, odpovídající know-how a holistický přístup k řešením. Do hry zde vstupuje i týmová spolupráce společnosti Sophos s partnery, kdy se 100% soustředíme na nepřímý prodejní model a plně spoléháme na naše partnery i na úzkou, transparentní a spolehlivou spolupráci se vzájemnou důvěrou. Náš nový partnerský program tuto úzkou spolupráci ještě více zefektivňuje, jedná se tak o ideální výchozí bod pro všechny partnery, kteří chtějí dále rozšiřovat své podnikání v oblasti bezpečnosti informačních technologií a připravit se na budoucnost pomocí inovativních technologií a služeb.