Investice do technologií se sice zvýšily, ale zdravotnické organizace musejí dělat mnohem více, aby splnily zvyšující se očekávání pacientů i zaměstnanců týkající se zdravotnické péče. Jde o to kdy, kde a jaké zkušenosti s péčí budou mít. Například tři čtvrtiny (77 %) vedoucích pracovníků uvedly, že jejich zaměstnanci jsou momentálně digitálně zralejší než jejich organizace, a výsledkem je to, že zaměstnanci musejí „čekat“, až je jejich firma „dohoní“.

Zpráva tvrdí, že kombinace nově vznikajících technologií, které jsou souhrnně nazývány zkratkou DARQ – technologie distribuovaných účetních knih, umělá inteligence (AI), rozšířená realita (XR) a kvantové výpočty – budou budoucím digitálním základem zdravotní péče. Více než dvě třetiny (68 %) vedoucích pracovníků si myslí, že v příštích třech letech bude mít DARQ transformační nebo výrazný vliv na jejich organizace a většina z nich (89 %) v současné době experimentuje s více než jednou technologií DARQ.

“Nástup technologií a jejich akcelerace je opravdu bezprecedentní bez ohledu na odvětví, o kterém se bavíme. Zvlášť ve zdravotnictví to však s sebou přináší zcela nové výzvy, na které většiny pracovních týmů nejsou připraveny. Počínaje vzděláváním a možnostmi během studia se pozornost soustřeďuje především na samotnou lékařskou péči a diagnostiku pacientů fyzicky přítomných, nikoliv na digitalizaci záznamů vlastních i třetích stran, procesní řízení, využívání dat či modely vzdálené diagnostiky a podpory, nemluvě o rozšířené realitě a umělé inteligenci. Zde nastává především změna koncepční, která má mnoho společného s vývojem ve spotřebitelském průmyslu – v centru pozornosti je zákazník (chcete-li občan či pacient), jeho chování, návyky a interakce s okolím, které představují příležitosti pro zlepšení jeho každodenních zážitků a zkvalitnění toho nejcennějšího artiklu – jeho zdraví. Tou zcela nejvíc disruptivní změnou však je nutnost pro nový model řízení bezpečnosti, spolehlivosti a zejména odpovědnosti této nastupující umělé inteligence, která začíná určovat způsob léčby, dávky léků nebo dokonce provádět operace. Jinak řečeno: Hippokratovu přísahu je potřeba převést do jazyka srozumitelného strojům, programům a obchodním zájmům jejich producentů,“ míní Adam Leščišin, Senior Manager Technology, Accenture.

Zpráva Accenture Digital Health Technology Vision navazuje na výroční zprávu o technologiích předvídající klíčové trendy, které budou pravděpodobně disrupcí byznysu v následujících třech letech. Některé výsledky dotazování vedoucích pracovníků z oblasti zdravotnictví:

-        Co se týče technologií DARQ, téměř polovina (41 %) dotazovaných si myslí, že na jejich organizaci bude mít v příštích třech letech největší vliv umělá inteligence (AI).

-        38 % zdravotnických organizací již zavedlo rozšířenou realitu (XR) v jednom nebo více odděleních, což je nejvíce ze všech technologií DARQ, a vytvářejí tak nové zkušenosti pro lékaře i klienty.

-        87 % vedoucích představitelů organizací ve zdravotnictví uvedlo, že přizpůsobení požadavkům zákazníků, tvorba služeb na míru a dodávky v reálném čase jsou další velkou vlnou konkurenčních výhod.

-        82 % souhlasí s tím, že revolucí ve zdravotnictví bude síť 5G, která nabídne nové způsoby poskytování produktů a služeb.

-        86 % si myslí, že digitální demografie spotřebitelů je stále účinnějším nástrojem k pochopení zákazníků.

-        68 % souhlasí s tím, že během příštích tří let bude mít každý zaměstnanec přístup k podpoře od robotů.

„Podobně jako v jiných aspektech každodenního života budou lidé očekávat stále větší používání technologií i ve zdravotnictví,“ řekl Kaveh Safavi, výkonný ředitel sekce zdravotní praxe Accenture. „V současné době máme před sebou ještě dlouhou cestu k dosažení individualizovaných vztahů založených na zkušenostech, které moderní pacienti požadují. Ale jedno je jasné - už nejde o to, zda budou tyto potřeby splněny, ale kdy. Investice do technologií DARQ bude pro vývoj zdravotnických služeb zásadní.“