Martin Matuna (37) působí přes dvanáct let v oblasti řízení lidských zdrojů, personální politiky, tvorby plánů osobnostního rozvoje a vzdělávacích procesů i rozpočtování lidských zdrojů. V posledních třech letech působil na pozici Country HR Manager společnosti UPS pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. Předtím pracoval pro Imperial Tobacco v ČR na pozici HR Manager.

Ke svému jmenování do nové pozice HR ředitele Martin Matuna uvádí: „Neeco je zajímavým příběhem českého úspěchu. Firma vyrostla za posledních deset let z týmu několika lidí do pozice předního globálního dodavatele ICT služeb s více než 120 zaměstnanci. S tímto dynamickým růstem roste také potřeba efektivního managementu lidských zdrojů. Mojí hlavní prioritou bude proto nastavení takové organizační struktury a procesů, které umožní osobnostní a profesní rozvoj stávajících zaměstnanců a zároveň i efektivní nábor nových talentů“.

Právě hledání nových talentů je v době, kdy míra nezaměstnanosti v ČR je velmi nízká a konkurence silná, jednou z výzev, kterým společnosti jako Neeco čelí. „Neeco je lokální firmou s globálním působením, proto jsou zde možnosti kariérního růstu skutečně široké a rozmanité. Chci se zaměřit na to, aby každý zaměstnanec měl stejné příležitosti: individuální plán rozvoje, přístup k mentoringu a succession planning (plán následnictví). Plánuji také prohloubit spolupráci s českými vysokými školami v rámci Trainee a Talent management programů“, dodává Martin Matuna.