Tomáš Kolder má více než šest let pracovních zkušeností v oblasti B2B i B2C komunikace. Do Huawei přichází z poradenské společnosti Deloitte, kde působil jako Senior Media & PR Specialist. Jeho předchozí zkušenosti zahrnují práci v PR agenturách Fleishman-Hillard a Ogilvy, kde působil v týmech korporátní komunikace. Pracoval pro klienty z oblasti technologií, financí, poradenství a automotive, pro které řešil krizovou a korporátní komunikaci, obsahový marketing nebo řízení dobré pověsti.

Tomáš Kolder získal inženýrský titul v oboru Veřejná ekonomika a správa na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava a magisterský titul v oboru Politologie na Karlově univerzitě.

Huawei se soustředí na vztahy s médii, B2B komunikaci a řízení agenturních služeb. Pavel Košek, který přišel v květnu ze společnosti Vodafone, se bude ve své roli věnovat zejména oblasti sítí 5G, kybernetické a digitální bezpečnosti a vztahům s veřejným a státním sektorem.