Můžeme potvrdit, že jsme splnili obchodní cíle, které jsme si stanovili,“ uvádí generální ředitel CETINu, Juraj Šedivý. „Rostli jsme zejména v oblasti velkoobchodních služeb internetu v pevné síti a v oblasti mezinárodních služeb. Za úspěch také považuji, že se nám po letech poklesu podařilo dosáhnout meziročního růstu nejenom obchodní marže, ale i ukazatele EBITDA, a to především díky výnosům z výstavby a provozu mobilní přístupové sítě,“ dodává.

Dobré hospodářské výsledky CETINu umožňují dál pokračovat v masivních investicích. Do rozvoje sítí a technologií firma plánuje i letos investovat přibližně 4 miliardy korun. Zatímco ještě v roce 2019 šla většina investic do modernizace přístupové sítě formou výstavby FTTC (což je přibližování optiky ke koncovému zákazníkovi při ponechání posledních desítek nebo stovek metrů metalických), od letošního roku budou investice zacílené na výstavbu optických přípojek FTTH až do bytu. Tyto přípojky nabízejí prakticky neomezenou přenosovou kapacitu 1 Gb/s pro internet, televizi, multimédia, gaming nebo chytrou domácnost a společnost má za cíl do sedmi let připojit optickou sítí 1 000 000 domácností.

Všechny páteřní a přípojné sítě jsou dnes již optické a to, že budujeme i optickou přístupovou síť je další logický krok. Nicméně hodnota metalické přístupové sítě je stále vysoká a právě program FTTC a výstavba rDSLAMů umožnil v bezprecedentně krátké době pěti let zásadním způsobem plošně zvýšit kvalitu a rychlost připojení prakticky v celé České republice. Něco takového by výstavbou závislou na „kopání“ nebylo vůbec možné,“ vysvětluje Juraj Šedivý.

V roce 2019 bylo do provozu uvedeno 1145 unikátních rDSLAMů, celkem jich dnes v síti CETINu najdeme 6222. Díky jejich výstavbě (a nasazování nových technologií jako je vectoring nebo bonding) má společnost CETIN zrychleno cca 92 % všech metalických přípojek. Průměrná rychlost přípojky se tak zvedla z 67Mbit/s v roce 2018 o 25 % na stávajících 84Mbit/s.

Aktuálně dostupné rychlosti v přístupové síti CETIN

           

 

Celkem domácností v síti CETIN

Procentní podíl

     

 

(tis. přípojek)

 

     

Celkem

4 223

100 %

     

 

 

 

     

100 Mbit/s a více

2 527

60 %

     

50Mbit/s

957

23 %

     

20 Mbit/s

362

8 %

     

ADSL

377

9 %

     
           

Stav k 2. 1. 2020

         
           

Údaje jsou zaokrouhleny na tisíce HP a celá procenta

HP = home passed = přípojka

   
           

Kromě výstavby optických sítí FTTH buduje společnost CETIN také připojení mobilních vysílačů a byznysových zákazníků. Další prioritou CETINu pro nadcházející období je kybernetická bezpečnost.

Jsme rádi, že se téma kybernetické bezpečnosti po varování NÚKIB v roce 2018 dostalo do popředí. Důvěra občanů a firem v bezpečnou komunikaci je zásadní a my doufáme, že končí doba, kdy kritická infrastruktura státu stojí na řešeních vysoutěžených podle kritéria nejnižší ceny. Naše podnikání v telekomunikačním byznysu stojí na bezpečnosti a ta není zadarmo,“ uvádí Vít Koucký, obchodní ředitel společnosti CETIN.

Mimo nepřetržitý dohled sítě NMC (Network Management Center) společnost CETIN průběžně provádí bezpečnostní audity a testy, investuje do technologií a specialistů (zaměstnává tzv. etického hackera a disponuje vlastní certifikační autoritou), úzce spolupracuje s NÚKIB a sdílí poznatky a osvědčené postupy s kolegy z celé telekomunikační skupiny PPF.